AWOT Global Logistics Vietnam

AWOT Global Logistics Vietnam

Người liên hệ: Mr. Thế Anh Nguyễn

Chức vụ: Sale executive

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

AWOT Global Logistics Vietnam

Người liên hệ: Mr. Thế Anh Nguyễn

Chức vụ: Sale executive

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Giới thiệu

AWOT Global Logistics Vietnam

AWOT Global Logistics Vietnam

Ref #10117 | 13-06-2022 16:52

country

HAN - LAX

Nơi đi: Hanoi, Vietnam (HAN)
Nơi đến: Los Angeles, California, United States (LAX)
Cước: 131.100₫/KG
Hiệu lực đến: 20-06-2022
T/T: 8 Ngày
ETD:
Ghi chú: Booking daily From Han to EU, US, ICN
  • Liên hệ
  • Chat ngay
  • Chia sẻ
  • 236 Lượt xem