AWOT Global Logistics Vietnam

AWOT Global Logistics Vietnam

Người liên hệ: Mr. Thế Anh Nguyễn

Chức vụ: Sale executive

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

AWOT Global Logistics Vietnam

Người liên hệ: Mr. Thế Anh Nguyễn

Chức vụ: Sale executive

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Giới thiệu

AWOT Global Logistics Vietnam

AWOT Global Logistics Vietnam

Ref #10878 | 28-07-2022 09:33

country

HAN - ORD

Nơi đi: Hanoi, Vietnam (HAN)
Nơi đến: Chicago, Illinois, United States (ORD)
Cước: 142.130₫/KG
Hiệu lực đến: 01-08-2022
T/T: 6 Ngày
ETD:
Ghi chú: Booking daily From Han to EU, US, ICN,, DEL,PVG,...
  • Liên hệ
  • Chat ngay
  • Chia sẻ
  • 499 Lượt xem