ADVANT INTL LOGS (AIL) GROUP COMPANY LIMITED

ADVANT INTL LOGS (AIL) GROUP COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Minh Mai

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

ADVANT INTL LOGS (AIL) GROUP COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Minh Mai

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Advant Intl Logs Group (AIL Group) is a full service logistics services provider headquartered in Singapore. We work with clients in Vietnam and abroad to support their domestic and international logistics needs via air, sea, road and rail transp...

Xem thêm >>
  • Tòa nhà The Golden Building, Số 19 Đường Tân Canh, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • +84 901429356
  • https://phaata.com/100000000002001

Liên hệ


Thông tin liên hệ

  • Tòa nhà The Golden Building, Số 19 Đường Tân Canh, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • +84 901429356
  • https://phaata.com/100000000002001
ADVANT INTL LOGS (AIL) GROUP COMPANY LIMITED
Minh Mai (ADVANT INTL LOGS (AIL) GROUP COMPANY LIMITED)