ADVANT INTL LOGS (AIL) GROUP COMPANY LIMITED

ADVANT INTL LOGS (AIL) GROUP COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Contact person: Mr. Minh Mai

Pos:

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

ADVANT INTL LOGS (AIL) GROUP COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Contact person: Mr. Minh Mai

Pos:

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Introductions

Advant Intl Logs Group (AIL Group) is a full service logistics services provider headquartered in Singapore. We work with clients in Vietnam and abroad to support their domestic and international logistics needs via air, sea, road and rail transp...

See more >>
  • Tòa nhà The Golden Building, Số 19 Đường Tân Canh, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • +84 901429356
  • https://phaata.com/100000000002001

Service

  • Vận chuyển hàng lẻ đường biển

  • Vận chuyển hàng nguyên cont đường biển

  • Vận chuyển hàng không

  • Vận chuyển hàng hoá bằng đường nội địa

  • Dịch vụ hải quan, CO , hun trùng

  • Dịch vụ lưu kho, phân phối hàng hoá,

ADVANT INTL LOGS (AIL) GROUP COMPANY LIMITED
Minh Mai (ADVANT INTL LOGS (AIL) GROUP COMPANY LIMITED)