U&I Logistics Corporation

U&I Logistics Corporation Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Quang Thai Tran

Chức vụ: Pricing Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
67214 Hai Phong (Hai Phong Port)
> Manila
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
Manila, Metro Manila, Philippines
20'GP Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6/ Chủ nhật 7 Ngày
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
5.446.400₫ 5.446.400₫ 30-04-2023
47501 Ho Chi Minh
> Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Hàng ngày 14 Ngày
4.039.100₫
Chi tiết
THC 2.868.000₫
BILL 956.000₫
SEAL 215.100₫
23.900.000₫ 27.939.100₫ 31-10-2022
47501 Ho Chi Minh
> Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'GP Hàng ngày 14 Ngày
5.712.100₫
Chi tiết
THC 4.541.000₫
BILL 956.000₫
SEAL 215.100₫
43.020.000₫ 48.732.100₫ 31-10-2022
47501 Ho Chi Minh
> Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'HQ Hàng ngày 14 Ngày
5.712.100₫
Chi tiết
THC 4.541.000₫
BILL 956.000₫
SEAL 215.100₫
43.020.000₫ 48.732.100₫ 31-10-2022
47489 Ho Chi Minh
> Shuwaikh
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shuwaikh, Kuwait
20'GP Hàng ngày 14 Ngày
4.039.100₫
Chi tiết
THC 2.868.000₫
BILL 956.000₫
SEAL 215.100₫
32.265.000₫ 36.304.100₫ 15-10-2022
47489 Ho Chi Minh
> Shuwaikh
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shuwaikh, Kuwait
40'GP Hàng ngày 14 Ngày
5.712.100₫
Chi tiết
THC 4.541.000₫
BILL 956.000₫
SEAL 215.100₫
57.360.000₫ 63.072.100₫ 15-10-2022
47489 Ho Chi Minh
> Shuwaikh
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shuwaikh, Kuwait
40'HQ Hàng ngày 14 Ngày
5.712.100₫
Chi tiết
THC 4.541.000₫
BILL 956.000₫
SEAL 215.100₫
57.360.000₫ 63.072.100₫ 15-10-2022
47487 Ho Chi Minh
> Karachi
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Karachi, Sindh, Pakistan
20'GP Hàng ngày 14 Ngày
4.039.100₫
Chi tiết
THC 2.868.000₫
BILL 956.000₫
SEAL 215.100₫
37.045.000₫ 41.084.100₫ 15-10-2022
47487 Ho Chi Minh
> Karachi
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Karachi, Sindh, Pakistan
40'GP Hàng ngày 14 Ngày
5.712.100₫
Chi tiết
THC 4.541.000₫
BILL 956.000₫
SEAL 215.100₫
74.090.000₫ 79.802.100₫ 15-10-2022
47487 Ho Chi Minh
> Karachi
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Karachi, Sindh, Pakistan
40'HQ Hàng ngày 14 Ngày
5.712.100₫
Chi tiết
THC 4.541.000₫
BILL 956.000₫
SEAL 215.100₫
74.090.000₫ 79.802.100₫ 15-10-2022
  • Hiển thị