U&I Logistics Corporation

U&I Logistics Corporation Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Quang Thai Tran

Chức vụ: Pricing Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

U&I Logistics Corporation Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Quang Thai Tran

Chức vụ: Pricing Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

U&I Logistics Corporation is a leading member in the logistics field of Unigroup, established in 1998 in Thu Dau Mot, Binh Duong. With our existing infrastructures, owned assets, cutting edge Supply Chain Suite (RFID), U&I Logistics is pro...

Xem thêm >>
  • Floor 10th, AP Tower, 518B Dien Bien Phu Street, Ward 21, Binh Thanh District
  • +84 028 3535 2603
  • www.unilogistics.vn

Tỷ lệ trung bình

Không có dữ liệu trong bảng

Thêm đánh giá của bạn

Xếp hạng:

U&I Logistics Corporation
Quang Thai Tran (U&I Logistics Corporation)