KING LOGISTICS VIETNAM CO., LTD.

KING LOGISTICS VIETNAM CO., LTD.

Người liên hệ: Ms. Ngoc Huynh

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

KING LOGISTICS VIETNAM CO., LTD.

Người liên hệ: Ms. Ngoc Huynh

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

  • 132A NGUYỄN TRỌNG TUYỂN P8 Q. PHÚ NHUẬN
  • +840****** Hiện số
  • www.

Thông tin liên hệ

  • 132A NGUYỄN TRỌNG TUYỂN P8 Q. PHÚ NHUẬN
  • +840****** Hiện số
  • www.