KING LOGISTICS VIETNAM CO., LTD.

KING LOGISTICS VIETNAM CO., LTD.

Người liên hệ: Ms. Ngoc Huynh

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

KING LOGISTICS VIETNAM CO., LTD.

Người liên hệ: Ms. Ngoc Huynh

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

 • 132A NGUYỄN TRỌNG TUYỂN P8 Q. PHÚ NHUẬN
 • +840****** Hiện số
 • www.

KING LOGISTICS VIETNAM CO., LTD.

Ref #97382 | 12-04-2024 14:28

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Singapore
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Singapore, Singapore
20'GP Hàng ngày 4 Ngày
Đi thẳng
5.914.950₫
Chi tiết
THC 3.649.650₫ / Cont
BILL 1.258.500₫ / B/L
SEAL 251.700₫ / Cont
SURRENDER 755.100₫ / B/L
2.517.000₫ 8.431.950₫ 30-04-2024
Hai Phong
Singapore
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Singapore, Singapore
40'GP Hàng ngày 4 Ngày
Đi thẳng
7.173.450₫
Chi tiết
THC 4.908.150₫ / Cont
BILL 1.258.500₫ / B/L
SEAL 251.700₫ / Cont
SURRENDER 755.100₫ / B/L
5.034.000₫ 12.207.450₫ 30-04-2024
Hai Phong
Singapore
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Singapore, Singapore
40'HQ Hàng ngày 4 Ngày
Đi thẳng
7.173.450₫
Chi tiết
THC 4.908.150₫ / Cont
BILL 1.258.500₫ / B/L
SEAL 251.700₫ / Cont
SURRENDER 755.100₫ / B/L
5.034.000₫ 12.207.450₫ 30-04-2024
Hai Phong
Singapore
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Singapore, Singapore
45'HQ Hàng ngày 4 Ngày
Đi thẳng
7.173.450₫
Chi tiết
THC 4.908.150₫ / Cont
BILL 1.258.500₫ / B/L
SEAL 251.700₫ / Cont
SURRENDER 755.100₫ / B/L
5.034.000₫ 12.207.450₫ 30-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 7.556 Lượt xem

KING LOGISTICS VIETNAM CO., LTD.

Ref #97381 | 12-04-2024 14:17

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 3 Ngày
Đi thẳng
5.789.100₫
Chi tiết
THC 3.523.800₫ / Cont
BILL 1.258.500₫ / B/L
SEAL 251.700₫ / Cont
SURRENDER 755.100₫ / Cont
2.013.600₫ 7.802.700₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
40'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 3 Ngày
Đi thẳng
7.173.450₫
Chi tiết
THC 4.908.150₫ / Cont
BILL 1.258.500₫ / B/L
SEAL 251.700₫ / Cont
SURRENDER 755.100₫ / Cont
3.020.400₫ 10.193.850₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
40'HQ Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 3 Ngày
Đi thẳng
7.173.450₫
Chi tiết
THC 4.908.150₫ / Cont
BILL 1.258.500₫ / B/L
SEAL 251.700₫ / Cont
SURRENDER 755.100₫ / Cont
3.020.400₫ 10.193.850₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
45'HQ Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 3 Ngày
Đi thẳng
7.173.450₫
Chi tiết
THC 4.908.150₫ / Cont
BILL 1.258.500₫ / B/L
SEAL 251.700₫ / Cont
SURRENDER 755.100₫ / Cont
3.020.400₫ 10.193.850₫ 30-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 521 Lượt xem

KING LOGISTICS VIETNAM CO., LTD.

Ref #97378 | 12-04-2024 14:12

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Bangkok
Ho Chi Minh
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
5.789.100₫
Chi tiết
THC 3.523.800₫ / Cont
BILL 1.258.500₫ / Cont
SEAL 251.700₫ / Cont
SURRENDER 755.100₫ / Cont
1.258.500₫ 7.047.600₫ 30-04-2024
Bangkok
Ho Chi Minh
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
7.173.450₫
Chi tiết
THC 4.908.150₫ / Cont
BILL 1.258.500₫ / Cont
SEAL 251.700₫ / Cont
SURRENDER 755.100₫ / Cont
2.517.000₫ 9.690.450₫ 30-04-2024
Bangkok
Ho Chi Minh
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
7.173.450₫
Chi tiết
THC 4.908.150₫ / Cont
BILL 1.258.500₫ / Cont
SEAL 251.700₫ / Cont
SURRENDER 755.100₫ / Cont
2.517.000₫ 9.690.450₫ 30-04-2024
Bangkok
Ho Chi Minh
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
45'HQ Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
7.173.450₫
Chi tiết
THC 4.908.150₫ / Cont
BILL 1.258.500₫ / Cont
SEAL 251.700₫ / Cont
SURRENDER 755.100₫ / Cont
2.517.000₫ 9.690.450₫ 30-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 405 Lượt xem

KING LOGISTICS VIETNAM CO., LTD.

Ref #49319 | 13-10-2022 10:45

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Sydney
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
20'GP Thứ 6 25 Ngày
Đi thẳng
5.164.300₫
Chi tiết
THC 3.242.700₫ / Cont
BILL 960.800₫ / Cont
SEAL 240.200₫ / Cont
TLX / SURRENDER 720.600₫ / Cont
60.050.000₫ 65.214.300₫ 31-10-2022
Hai Phong
Sydney
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
40'GP Thứ 6 25 Ngày
Đi thẳng
6.365.300₫
Chi tiết
THC 4.443.700₫ / Cont
BILL 960.800₫ / Cont
SEAL 240.200₫ / Cont
TLX / SURRENDER 720.600₫ / Cont
108.090.000₫ 114.455.300₫ 31-10-2022
Hai Phong
Sydney
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
40'HQ Thứ 6 25 Ngày
Đi thẳng
6.365.300₫
Chi tiết
THC 4.443.700₫ / Cont
BILL 960.800₫ / Cont
SEAL 240.200₫ / Cont
TLX / SURRENDER 720.600₫ / Cont
108.090.000₫ 114.455.300₫ 31-10-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 2.216 Lượt xem

KING LOGISTICS VIETNAM CO., LTD.

Ref #49316 | 13-10-2022 10:42

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Sydney
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
20'GP Thứ 6 25 Ngày
Đi thẳng
5.164.300₫
Chi tiết
THC 3.242.700₫ / Cont
BILL 960.800₫ / B/L
SEAL 240.200₫ / Cont
TLX 720.600₫ / Cont
60.050.000₫ 65.214.300₫ 31-10-2022
Ho Chi Minh
Sydney
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
40'GP Thứ 6 25 Ngày
Đi thẳng
6.365.300₫
Chi tiết
THC 4.443.700₫ / Cont
BILL 960.800₫ / B/L
SEAL 240.200₫ / Cont
TLX 720.600₫ / Cont
108.090.000₫ 114.455.300₫ 31-10-2022
Ho Chi Minh
Sydney
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
40'HQ Thứ 6 25 Ngày
Đi thẳng
6.365.300₫
Chi tiết
THC 4.443.700₫ / Cont
BILL 960.800₫ / B/L
SEAL 240.200₫ / Cont
TLX 720.600₫ / Cont
108.090.000₫ 114.455.300₫ 31-10-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 436 Lượt xem

KING LOGISTICS VIETNAM CO., LTD.

Ref #48114 | 06-10-2022 11:55

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Denver City
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Denver City, Yoakum, Texas, United States
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 7 40 Ngày
Đi thẳng
3.604.500
₫/cbm
2.234.790₫
Chi tiết
THC 192.240₫ / CBM
AMS 240.300₫ / Set
CFS 240.300₫ / CBM
Bill fee 600.750₫ / Set
Fuel surcharge 120.150₫ / CBM
DDC 841.050₫ / CBM
2.090.610₫
DOC 240.300₫ / CBM
CHASSIS 144.180₫ / CBM
CONGESTION 288.360₫ / CBM
CHASSIS SPLIT 72.090₫ / CBM
CLEAN TRUCK FEE 48.060₫ / CBM
FUEL SUR 120.150₫ / CBM
PIER PASS 96.120₫ / CBM
PIER DEM CHARGE 480.600₫ / CBM
PORT SERCURITY 600.750₫ / CBM
7.929.900₫ 31-10-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 9.992 Lượt xem

KING LOGISTICS VIETNAM CO., LTD.

Ref #48112 | 06-10-2022 11:48

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Singapore
Ho Chi Minh
Singapore, Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 4 2 Ngày
Đi thẳng
8.170.200₫
Chi tiết
THC 3.123.900₫ / Cont
BILL 961.200₫ / B/L
CIC 1.201.500₫ / Cont
LSS 2.403.000₫ / Cont
CLS 480.600₫ / Cont
9.612.000₫ 17.782.200₫ 31-10-2022
Singapore
Ho Chi Minh
Singapore, Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 4 2 Ngày
Đi thẳng
13.096.350₫
Chi tiết
THC 4.445.550₫ / Cont
BILL 961.200₫ / B/L
CIC 2.403.000₫ / Cont
LSS 4.806.000₫ / Cont
CLS 480.600₫ / Cont
14.418.000₫ 27.514.350₫ 31-10-2022
Singapore
Ho Chi Minh
Singapore, Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 4 2 Ngày
Đi thẳng
13.096.350₫
Chi tiết
THC 4.445.550₫ / Cont
BILL 961.200₫ / B/L
CIC 2.403.000₫ / Cont
LSS 4.806.000₫ / Cont
CLS 480.600₫ / Cont
14.418.000₫ 27.514.350₫ 31-10-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.527 Lượt xem

KING LOGISTICS VIETNAM CO., LTD.

Ref #11072 | 11-08-2022 16:18

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Saint Louis, Saint Louis, Missouri, United States
Cước: 265.889.000₫/ 40HQ
Hiệu lực đến: 13-08-2022
T/T: 47 Ngày
ETD:
Ghi chú: BOOKING ON HAND, PICK UP CONTAINER AT ICD PHUC LONG, CUT OF 16-AUG, , FREE TIME AT POD 4 DEM 4 DET COMBINE
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 139 Lượt xem

KING LOGISTICS VIETNAM CO., LTD.

Ref #39488 | 11-08-2022 16:12

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Houston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Houston, Texas, Missouri, United States
20'GP Thứ 7 53 Ngày
Đi thẳng
6.117.800₫
Chi tiết
THC 3.176.550₫ / Cont
BILL 941.200₫ / Cont
SEAL 235.300₫ / B/L
AMS 941.200₫ / B/L
SURRENDER 823.550₫ / B/L
247.065.000₫ 253.182.800₫ 31-08-2022
Ho Chi Minh
Houston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Houston, Texas, Missouri, United States
40'GP Thứ 7 53 Ngày
Đi thẳng
7.176.650₫
Chi tiết
THC 4.235.400₫ / Cont
BILL 941.200₫ / Cont
SEAL 235.300₫ / B/L
AMS 941.200₫ / B/L
SURRENDER 823.550₫ / B/L
265.889.000₫ 273.065.650₫ 31-08-2022
Ho Chi Minh
Houston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Houston, Texas, Missouri, United States
40'HQ Thứ 7 53 Ngày
Đi thẳng
7.176.650₫
Chi tiết
THC 4.235.400₫ / Cont
BILL 941.200₫ / Cont
SEAL 235.300₫ / B/L
AMS 941.200₫ / B/L
SURRENDER 823.550₫ / B/L
265.889.000₫ 273.065.650₫ 31-08-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 2.861 Lượt xem

KING LOGISTICS VIETNAM CO., LTD.

Ref #39487 | 11-08-2022 16:02

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Hong Kong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hong Kong, Hong Kong
20'GP Thứ 2/ Thứ 4 2 Ngày
Đi thẳng
4.823.650₫
Chi tiết
THC 2.823.600₫ / Cont
BILL 941.200₫ / Cont
SEAL 235.300₫ / Cont
SURRENDER 823.550₫ / Cont
4.706.000₫ 9.529.650₫ 31-08-2022
Ho Chi Minh
Hong Kong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hong Kong, Hong Kong
40'GP Thứ 2/ Thứ 4 2 Ngày
Đi thẳng
6.235.450₫
Chi tiết
THC 4.235.400₫ / Cont
BILL 941.200₫ / Cont
SEAL 235.300₫ / Cont
SURRENDER 823.550₫ / Cont
9.412.000₫ 15.647.450₫ 31-08-2022
Ho Chi Minh
Hong Kong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hong Kong, Hong Kong
40'HQ Thứ 2/ Thứ 4 2 Ngày
Đi thẳng
6.235.450₫
Chi tiết
THC 4.235.400₫ / Cont
BILL 941.200₫ / Cont
SEAL 235.300₫ / Cont
SURRENDER 823.550₫ / Cont
9.412.000₫ 15.647.450₫ 31-08-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 356 Lượt xem