CÔNG TY TNHH CARGOES LINK TRANSPORTATION

CÔNG TY TNHH CARGOES LINK TRANSPORTATION

Người liên hệ: Mr. Phong Phạm

Chức vụ: sale manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

CÔNG TY TNHH CARGOES LINK TRANSPORTATION

Người liên hệ: Mr. Phong Phạm

Chức vụ: sale manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Thế mạnh làm nên thương hiệu CARGOES LINKS khác biệt chính là: Sự chuyên môn hóa trong từng bộ phận, tính trách nhiệm cao cùng những giám sát kỹ thuật làm việc nghiêm túc, cẩn thận nhằm tạo nên ...

Xem thêm >>

CÔNG TY TNHH CARGOES LINK TRANSPORTATION

Ref #57298 | 01-12-2022 09:54

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Yokohama
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Yokohama, Kanagawa, Japan
20'GP Thứ 3/ Thứ 5 7 Ngày
Đi thẳng
4.396.680₫
Chi tiết
THC 3.179.520₫ / Cont
BILL 993.600₫ / Cont
SEAL 223.560₫ / Cont
13.662.000₫ 18.058.680₫ 31-12-2022

CÔNG TY TNHH CARGOES LINK TRANSPORTATION

Ref #56388 | 24-11-2022 16:04

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Dammam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Dammam, Ash Sharqiyah, Saudi Arabia
20'GP Hàng ngày 23 Ngày
Đi thẳng
4.399.866₫
Chi tiết
THC 3.181.824₫ / Cont
BILL 994.320₫ / Cont
SEAL 223.722₫ / Cont
33.558.300₫ 37.958.166₫ 30-11-2022

CÔNG TY TNHH CARGOES LINK TRANSPORTATION

Ref #55698 | 21-11-2022 15:04

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Dammam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Dammam, Ash Sharqiyah, Saudi Arabia
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 5 28 Ngày
Chuyển tải
4.399.866₫
Chi tiết
THC 3.181.824₫ / Cont
BILL 994.320₫ / Cont
SEAL 223.722₫ / Cont
31.072.500₫ 35.472.366₫ 30-11-2022
Ho Chi Minh
Dammam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Dammam, Ash Sharqiyah, Saudi Arabia
40'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 5 28 Ngày
Chuyển tải
5.692.482₫
Chi tiết
THC 4.474.440₫ / Cont
BILL 994.320₫ / Cont
SEAL 223.722₫ / Cont
39.772.800₫ 45.465.282₫ 30-11-2022
Ho Chi Minh
Dammam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Dammam, Ash Sharqiyah, Saudi Arabia
40'HQ Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 5 28 Ngày
Chuyển tải
5.692.482₫
Chi tiết
THC 4.474.440₫ / Cont
BILL 994.320₫ / Cont
SEAL 223.722₫ / Cont
39.772.800₫ 45.465.282₫ 30-11-2022

CÔNG TY TNHH CARGOES LINK TRANSPORTATION

Ref #55682 | 21-11-2022 14:46

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Thứ 2/ Thứ 4 28 Ngày
Chuyển tải
4.399.866₫
Chi tiết
THC 3.181.824₫ / Cont
BILL 994.320₫ / Cont
SEAL 223.722₫ / Cont
21.129.300₫ 25.529.166₫ 30-11-2022
Ho Chi Minh
Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'GP Thứ 2/ Thứ 4 28 Ngày
Chuyển tải
5.692.482₫
Chi tiết
THC 4.474.440₫ / Cont
BILL 994.320₫ / Cont
SEAL 223.722₫ / Cont
34.801.200₫ 40.493.682₫ 30-11-2022
Ho Chi Minh
Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'HQ Thứ 2/ Thứ 4 28 Ngày
Chuyển tải
5.692.482₫
Chi tiết
THC 4.474.440₫ / Cont
BILL 994.320₫ / Cont
SEAL 223.722₫ / Cont
34.801.200₫ 40.493.682₫ 30-11-2022

CÔNG TY TNHH CARGOES LINK TRANSPORTATION

Ref #55630 | 21-11-2022 11:09

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Vladivostock
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Vladivostock, Primorskij, Russia
20'GP Thứ 2/ Thứ 4 28 Ngày
Đi thẳng
4.275.576₫
Chi tiết
THC 3.181.824₫ / Cont
BILL 870.030₫ / Cont
SEAL 223.722₫ / Cont
64.630.800₫ 68.906.376₫ 30-11-2022
Ho Chi Minh
Vladivostock
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Vladivostock, Primorskij, Russia
40'GP Thứ 2/ Thứ 4 28 Ngày
Đi thẳng
5.568.192₫
Chi tiết
THC 4.474.440₫ / Cont
BILL 870.030₫ / Cont
SEAL 223.722₫ / Cont
126.775.800₫ 132.343.992₫ 30-11-2022
Ho Chi Minh
Vladivostock
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Vladivostock, Primorskij, Russia
40'HQ Thứ 2/ Thứ 4 28 Ngày
Đi thẳng
5.568.192₫
Chi tiết
THC 4.474.440₫ / Cont
BILL 870.030₫ / Cont
SEAL 223.722₫ / Cont
126.775.800₫ 132.343.992₫ 30-11-2022

CÔNG TY TNHH CARGOES LINK TRANSPORTATION

Ref #55327 | 17-11-2022 16:13

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Hàng ngày 15 Ngày
Đi thẳng
4.400.220₫
Chi tiết
THC 3.182.080₫ / Cont
BILL 994.400₫ / Cont
SEAL 223.740₫ / Cont
21.131.000₫ 25.531.220₫ 30-11-2022

CÔNG TY TNHH CARGOES LINK TRANSPORTATION

Ref #54766 | 15-11-2022 14:26

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Rotterdam
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 5 28 Ngày
Chuyển tải
4.402.167₫
Chi tiết
THC 3.183.488₫ / Cont
BILL 994.840₫ / Cont
SEAL 223.839₫ / Cont
34.819.400₫ 39.221.567₫ 30-11-2022

CÔNG TY TNHH CARGOES LINK TRANSPORTATION

Ref #54762 | 15-11-2022 14:24

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Hàng ngày 20 Ngày
Đi thẳng
4.402.167₫
Chi tiết
THC 3.183.488₫ / Cont
BILL 994.840₫ / Cont
SEAL 223.839₫ / Cont
21.140.350₫ 25.542.517₫ 30-11-2022

CÔNG TY TNHH CARGOES LINK TRANSPORTATION

Ref #53930 | 09-11-2022 15:47

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Rotterdam
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
20'GP Thứ 2/ Thứ 4 28 Ngày
Chuyển tải
5.272.652₫
Chi tiết
THC 3.183.488₫ / Cont
BILL 994.840₫ / Cont
SEAL 223.839₫ / Cont
AFS 870.485₫ / Cont
34.819.400₫ 40.092.052₫ 16-11-2022

CÔNG TY TNHH CARGOES LINK TRANSPORTATION

Ref #50715 | 24-10-2022 09:49

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Tokyo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tokyo, Tokyo, Japan
20'GP Thứ 2/ Thứ 4 9 Ngày
Đi thẳng
5.439.960₫
Chi tiết
THC 3.229.200₫ / Cont
BILL 993.600₫ / Cont
SEAL 223.560₫ / Cont
AFR 993.600₫ / Cont
8.445.600₫ 13.885.560₫ 31-10-2022
CÔNG TY TNHH CARGOES LINK TRANSPORTATION
Phong Phạm (CÔNG TY TNHH CARGOES LINK TRANSPORTATION)