CÔNG TY TNHH CARGOES LINK TRANSPORTATION

CÔNG TY TNHH CARGOES LINK TRANSPORTATION

Người liên hệ: Mr. Phong Phạm

Chức vụ: sale manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá
fcl=
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
62562 Hai Phong (Hai Phong Port)
> Gwangyang
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
Gwangyang, Chollanam-do, South Korea
20'GP Hàng ngày 8 Ngày
4.201.980₫
Chi tiết
THC 3.038.720₫
BILL 949.600₫
SEAL 213.660₫
11.870.000₫ 16.071.980₫ 28-02-2023
57298 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Yokohama
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Yokohama, Kanagawa, Japan
20'GP Thứ 3/ Thứ 5 7 Ngày
4.396.680₫
Chi tiết
THC 3.179.520₫
BILL 993.600₫
SEAL 223.560₫
13.662.000₫ 18.058.680₫ 31-12-2022
56388 Ho Chi Minh
> Dammam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Dammam, Ash Sharqiyah, Saudi Arabia
20'GP Hàng ngày 23 Ngày
4.399.866₫
Chi tiết
THC 3.181.824₫
BILL 994.320₫
SEAL 223.722₫
33.558.300₫ 37.958.166₫ 30-11-2022
55698 Ho Chi Minh
> Dammam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Dammam, Ash Sharqiyah, Saudi Arabia
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 5 28 Ngày
4.399.866₫
Chi tiết
THC 3.181.824₫
BILL 994.320₫
SEAL 223.722₫
31.072.500₫ 35.472.366₫ 30-11-2022
55698 Ho Chi Minh
> Dammam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Dammam, Ash Sharqiyah, Saudi Arabia
40'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 5 28 Ngày
5.692.482₫
Chi tiết
THC 4.474.440₫
BILL 994.320₫
SEAL 223.722₫
39.772.800₫ 45.465.282₫ 30-11-2022
55698 Ho Chi Minh
> Dammam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Dammam, Ash Sharqiyah, Saudi Arabia
40'HQ Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 5 28 Ngày
5.692.482₫
Chi tiết
THC 4.474.440₫
BILL 994.320₫
SEAL 223.722₫
39.772.800₫ 45.465.282₫ 30-11-2022
55682 Ho Chi Minh
> Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Thứ 2/ Thứ 4 28 Ngày
4.399.866₫
Chi tiết
THC 3.181.824₫
BILL 994.320₫
SEAL 223.722₫
21.129.300₫ 25.529.166₫ 30-11-2022
55682 Ho Chi Minh
> Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'GP Thứ 2/ Thứ 4 28 Ngày
5.692.482₫
Chi tiết
THC 4.474.440₫
BILL 994.320₫
SEAL 223.722₫
34.801.200₫ 40.493.682₫ 30-11-2022
55682 Ho Chi Minh
> Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'HQ Thứ 2/ Thứ 4 28 Ngày
5.692.482₫
Chi tiết
THC 4.474.440₫
BILL 994.320₫
SEAL 223.722₫
34.801.200₫ 40.493.682₫ 30-11-2022
55630 Ho Chi Minh
> Vladivostock
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Vladivostock, Primorskij, Russia
20'GP Thứ 2/ Thứ 4 28 Ngày
4.275.576₫
Chi tiết
THC 3.181.824₫
BILL 870.030₫
SEAL 223.722₫
64.630.800₫ 68.906.376₫ 30-11-2022
  • Hiển thị