FM-TCI GLOBAL LOGISTICS COMPANY LIMITED

FM-TCI GLOBAL LOGISTICS COMPANY LIMITED

Người liên hệ: Ms. ZOE NGUYEN

Chức vụ: Business Development Excutive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
41870 Hai Phong
> Singapore
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Singapore, Singapore
20'GP Chủ nhật 7 Ngày
4.712.000₫
Chi tiết
THC 2.827.200₫
BILL 942.400₫
SEAL 235.600₫
TELEX CHARGE 706.800₫
10.602.000₫ 15.314.000₫ 30-09-2022
41874 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Singapore
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
20'GP Thứ 6/ Thứ 7/ Chủ nhật 3 Ngày
4.712.000₫
Chi tiết
THC 2.827.200₫
BILL 942.400₫
SEAL 235.600₫
TELEX CHARGE 706.800₫
4.712.000₫ 9.424.000₫ 30-09-2022
41874 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Singapore
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
40'GP Thứ 6/ Thứ 7/ Chủ nhật 3 Ngày
6.125.600₫
Chi tiết
THC 4.240.800₫
BILL 942.400₫
SEAL 235.600₫
TELEX CHARGE 706.800₫
14.136.000₫ 20.261.600₫ 30-09-2022
41874 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Singapore
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
40'HQ Thứ 6/ Thứ 7/ Chủ nhật 3 Ngày
6.125.600₫
Chi tiết
THC 4.240.800₫
BILL 942.400₫
SEAL 235.600₫
TELEX CHARGE 706.800₫
14.136.000₫ 20.261.600₫ 30-09-2022
42063 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Singapore
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
20'GP Thứ 7/ Chủ nhật 3 Ngày
4.720.000₫
Chi tiết
THC 2.832.000₫
BILL 944.000₫
SEAL 236.000₫
TELEX CHARGE 708.000₫
4.720.000₫ 9.440.000₫ 30-09-2022
42564 Port Klang
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Port Klang, Selangor, Malaysia
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Chủ nhật 4 Ngày
4.025.600₫
Chi tiết
THC 2.841.600₫
BILL 947.200₫
SEAL 236.800₫
7.104.000₫ 11.129.600₫ 30-09-2022
  • Hiển thị