FM-TCI GLOBAL LOGISTICS COMPANY LIMITED

FM-TCI GLOBAL LOGISTICS COMPANY LIMITED

Người liên hệ: Ms. ZOE NGUYEN

Chức vụ: Business Development Excutive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

FM-TCI GLOBAL LOGISTICS COMPANY LIMITED

Người liên hệ: Ms. ZOE NGUYEN

Chức vụ: Business Development Excutive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

As one of the top freight services provider in the region, FM Global Logistics is a leader in enabling manufacturers and brands to significantly enhance their logistics operations. We deliver top-notch customer service through innovative technolog...

Xem thêm >>

FM-TCI GLOBAL LOGISTICS COMPANY LIMITED

Ref #73762 | 18-05-2023 09:10

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Jakarta
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Jakarta, Jakarta Raya, Indonesia
CFS / CFS
Thứ 4/ Chủ nhật 4 Ngày
Đi thẳng
Refund 2.362.500
₫/cbm
212.625₫
Chi tiết
THC 141.750₫ / CBM
CFS 70.875₫ / CBM
-
Refund 2.149.875₫ 31-05-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 31.889 Lượt xem

FM-TCI GLOBAL LOGISTICS COMPANY LIMITED

Ref #71384 | 24-04-2023 09:00

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
40'HQ Thứ 2 25 Ngày
Đi thẳng
5.444.100₫
Chi tiết
THC 4.260.600₫ / Cont
BILL 946.800₫ / Cont
SEAL 236.700₫ / Cont
26.037.000₫ 31.481.100₫ 14-05-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 361 Lượt xem

FM-TCI GLOBAL LOGISTICS COMPANY LIMITED

Ref #70832 | 19-04-2023 13:31

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Port Klang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
Door / Door
Thứ 7 3 Ngày
Đi thẳng
23.690
₫/cbm
47.380₫
Chi tiết
THC 23.690₫ / CBM
CFS 23.690₫ / CBM
-
71.070₫ 30-04-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 36.952 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Long Beach
Ba Ria-Vung Tau (Petec Cai Mep Oil Terminal)
Long Beach, Los Angeles, California, United States
Ba Ria-Vung Tau (Petec Cai Mep Oil Terminal), Ba Ria-Vung Tau, Vietnam
40'GP Thứ 3 20 Ngày
Đi thẳng
5.205.200₫
Chi tiết
THC 4.258.800₫ / Cont
BILL 946.400₫ / Cont
18.928.000₫ 24.133.200₫ 30-04-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.652 Lượt xem

FM-TCI GLOBAL LOGISTICS COMPANY LIMITED

Ref #70223 | 14-04-2023 17:15

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
40'RF Thứ 7 5 Ngày
Đi thẳng
6.377.400₫
Chi tiết
THC 5.196.400₫ / Cont
BILL 944.800₫ / Cont
SEAL 236.200₫ / Cont
5.905.000₫ 12.282.400₫ 30-04-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 12.501 Lượt xem

FM-TCI GLOBAL LOGISTICS COMPANY LIMITED

Ref #70107 | 14-04-2023 09:45

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Long Beach
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Harrison, Mississippi, United States
20'GP Thứ 7 20 Ngày
Đi thẳng
4.015.400₫
Chi tiết
THC 2.834.400₫ / Cont
BILL 944.800₫ / Cont
SEAL 236.200₫ / Cont
20.785.600₫ 24.801.000₫ 30-04-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.152 Lượt xem

FM-TCI GLOBAL LOGISTICS COMPANY LIMITED

Ref #68845 | 06-04-2023 09:15

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
20'GP Chủ nhật 20 Ngày
Đi thẳng
4.015.400₫
Chi tiết
THC 2.834.400₫ / Cont
BILL 944.800₫ / Cont
SEAL 236.200₫ / Cont
20.077.000₫ 24.092.400₫ 30-04-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 526 Lượt xem

FM-TCI GLOBAL LOGISTICS COMPANY LIMITED

Ref #68098 | 03-04-2023 09:25

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'GP Thứ 7 25 Ngày
Đi thẳng
5.673.600₫
Chi tiết
THC 4.491.600₫ / Cont
BILL 945.600₫ / Cont
SEAL 236.400₫ / Cont
24.822.000₫ 30.495.600₫ 30-04-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 2.383 Lượt xem

FM-TCI GLOBAL LOGISTICS COMPANY LIMITED

Ref #68093 | 03-04-2023 09:21

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Lam Dong
Hamburg
Lam Dong, Lam Dong, Vietnam
Hamburg, Hamburg, Germany
20'GP Thứ 7 30 Ngày
Đi thẳng
4.255.200₫
Chi tiết
THC 3.073.200₫ / Cont
BILL 945.600₫ / Cont
SEAL 236.400₫ / Cont
17.730.000₫ 21.985.200₫ 30-04-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 60 Lượt xem

FM-TCI GLOBAL LOGISTICS COMPANY LIMITED

Ref #68086 | 03-04-2023 09:14

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Busan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
40'GP Thứ 7 10 Ngày
Đi thẳng
5.437.200₫
Chi tiết
THC 4.255.200₫ / Cont
BILL 945.600₫ / Cont
SEAL 236.400₫ / Cont
3.546.000₫ 8.983.200₫ 30-04-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 136 Lượt xem