FM-TCI GLOBAL LOGISTICS COMPANY LIMITED

FM-TCI GLOBAL LOGISTICS COMPANY LIMITED

Người liên hệ: Ms. ZOE NGUYEN

Chức vụ: Business Development Excutive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
71384 Ho Chi Minh
> Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
40'HQ Thứ 2 25 Ngày
5.444.100₫
Chi tiết
THC 4.260.600₫
BILL 946.800₫
SEAL 236.700₫
26.037.000₫ 31.481.100₫ 14-05-2023
70387 Long Beach
> Ba Ria-Vung Tau (Petec Cai Mep Oil Terminal)
Long Beach, Los Angeles, California, United States
Ba Ria-Vung Tau (Petec Cai Mep Oil Terminal), Ba Ria-Vung Tau, Vietnam
40'GP Thứ 3 20 Ngày
5.205.200₫
Chi tiết
THC 4.258.800₫
BILL 946.400₫
18.928.000₫ 24.133.200₫ 30-04-2023
70223 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Shanghai
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
40'RF Thứ 7 5 Ngày
6.377.400₫
Chi tiết
THC 5.196.400₫
BILL 944.800₫
SEAL 236.200₫
5.905.000₫ 12.282.400₫ 30-04-2023
70107 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Long Beach
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Harrison, Mississippi, United States
20'GP Thứ 7 20 Ngày
4.015.400₫
Chi tiết
THC 2.834.400₫
BILL 944.800₫
SEAL 236.200₫
20.785.600₫ 24.801.000₫ 30-04-2023
68845 Ho Chi Minh
> Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
20'GP Chủ nhật 20 Ngày
4.015.400₫
Chi tiết
THC 2.834.400₫
BILL 944.800₫
SEAL 236.200₫
20.077.000₫ 24.092.400₫ 30-04-2023
68098 Ho Chi Minh
> Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'GP Thứ 7 25 Ngày
5.673.600₫
Chi tiết
THC 4.491.600₫
BILL 945.600₫
SEAL 236.400₫
24.822.000₫ 30.495.600₫ 30-04-2023
68093 Lam Dong
> Hamburg
Lam Dong, Lam Dong, Vietnam
Hamburg, Hamburg, Germany
20'GP Thứ 7 30 Ngày
4.255.200₫
Chi tiết
THC 3.073.200₫
BILL 945.600₫
SEAL 236.400₫
17.730.000₫ 21.985.200₫ 30-04-2023
68086 Ho Chi Minh
> Busan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
40'GP Thứ 7 10 Ngày
5.437.200₫
Chi tiết
THC 4.255.200₫
BILL 945.600₫
SEAL 236.400₫
3.546.000₫ 8.983.200₫ 30-04-2023
66780 Ho Chi Minh
> Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Thứ 2 20 Ngày
4.037.500₫
Chi tiết
THC 2.850.000₫
BILL 950.000₫
SEAL 237.500₫
9.500.000₫ 13.537.500₫ 31-03-2023
66710 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Long Beach
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
20'GP Chủ nhật 20 Ngày
4.037.500₫
Chi tiết
THC 2.850.000₫
BILL 950.000₫
SEAL 237.500₫
22.562.500₫ 26.600.000₫ 31-03-2023
  • Hiển thị