FM-TCI GLOBAL LOGISTICS COMPANY LIMITED

FM-TCI GLOBAL LOGISTICS COMPANY LIMITED

Người liên hệ: Ms. ZOE NGUYEN

Chức vụ: Business Development Excutive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

FM-TCI GLOBAL LOGISTICS COMPANY LIMITED

Người liên hệ: Ms. ZOE NGUYEN

Chức vụ: Business Development Excutive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

As one of the top freight services provider in the region, FM Global Logistics is a leader in enabling manufacturers and brands to significantly enhance their logistics operations. We deliver top-notch customer service through innovative technolog...

Xem thêm >>
FM-TCI GLOBAL LOGISTICS COMPANY LIMITED

FM-TCI GLOBAL LOGISTICS COMPANY LIMITED

Ref #70832 | 19-04-2023 13:31

country

Dịch vụ vận chuyển | Ho Chi Minh - Port Klang | Vietnam-Malaysia (LCL)

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Port Klang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
Door / Door
Thứ 7 3 Ngày
Đi thẳng
23.690
₫/cbm
47.380₫
Chi tiết
THC 23.690₫ / CBM
CFS 23.690₫ / CBM
-
71.070₫ 30-04-2023
  • Liên hệ
  • Chat ngay
  • Chia sẻ
  • 36.946 Lượt xem