TKT Logistics Co.,Ltd

TKT Logistics Co.,Ltd

Người liên hệ: Mr. Henry Liu

Chức vụ: Saleperson

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

TKT Logistics Co.,Ltd

Người liên hệ: Mr. Henry Liu

Chức vụ: Saleperson

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

USA Autralia

Xem thêm >>

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
New Orleans
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New Orleans, Orleans, Louisiana, United States
20'GP Hàng ngày 49 Ngày
Chuyển tải
4.960.200₫
Chi tiết
THC 2.952.500₫ / Cont
BILL 944.800₫ / Cont
SEAL 236.200₫ / Cont
Telex 826.700₫ / Cont
52.601.740₫ 57.561.940₫ 31-01-2023

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Chicago
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chicago, Cook, Illinois, United States
20'GP Hàng ngày 30 Ngày
Chuyển tải
4.960.200₫
Chi tiết
THC 2.952.500₫ / Cont
BILL 944.800₫ / Cont
SEAL 236.200₫ / Cont
Telex 826.700₫ / Cont
65.876.180₫ 70.836.380₫ 31-01-2023

TKT Logistics Co.,Ltd

Ref #61135 | 10-01-2023 14:26

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ningbo
Hai Phong
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Hàng ngày 7 Ngày
Đi thẳng
5.550.700₫
Chi tiết
THC 4.369.700₫ / Cont
BILL 944.800₫ / Cont
SEAL 236.200₫ / Cont
0₫
Cước vận chuyển đã được bao gồm
5.550.700₫ 31-01-2023

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Long Beach
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'HQ Hàng ngày 22 Ngày
Đi thẳng
6.431.400₫
Chi tiết
THC 4.406.700₫ / Cont
BILL 952.800₫ / Cont
SEAL 238.200₫ / Cont
Telex 833.700₫ / Cont
30.966.000₫ 37.397.400₫ 31-12-2022

TKT Logistics Co.,Ltd

Ref #60032 | 23-12-2022 10:39

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Barcelona
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Barcelona, Barcelona, Catalunya(Catalonia), Spain
20'GP Hàng ngày 30 Ngày
Đi thẳng
4.168.500₫
Chi tiết
THC 2.977.500₫ / Cont
BILL 952.800₫ / Cont
SEAL 238.200₫ / Cont
53.595.000₫ 57.763.500₫ 31-12-2022

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Rotterdam
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
20'GP Hàng ngày 30 Ngày
Đi thẳng
4.189.500₫
Chi tiết
THC 2.992.500₫ / Cont
BILL 957.600₫ / Cont
SEAL 239.400₫ / Cont
58.653.000₫ 62.842.500₫ 31-12-2022

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Hàng ngày 36 Ngày
Đi thẳng
5.625.900₫
Chi tiết
THC 4.428.900₫ / Cont
BILL 957.600₫ / Cont
SEAL 239.400₫ / Cont
67.032.000₫ 72.657.900₫ 31-12-2022

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Detroit
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Detroit, Wayne, Michigan, United States
40'HQ Hàng ngày 45 Ngày
Chuyển tải
6.393.600₫
Chi tiết
THC 4.380.800₫ / Cont
BILL 947.200₫ / Cont
SEAL 236.800₫ / Cont
Telex 828.800₫ / Cont
97.751.040₫ 104.144.640₫ 31-12-2022

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

New York
Ho Chi Minh
New York, New York, New York, United States
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Hàng ngày 32 Ngày
Đi thẳng
4.025.600₫
Chi tiết
THC 2.841.600₫ / Cont
BILL 947.200₫ / Cont
SEAL 236.800₫ / Cont
17.760.000₫ 21.785.600₫ 31-12-2022

TKT Logistics Co.,Ltd

Ref #59380 | 16-12-2022 15:17

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Genoa
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Genoa, Liguria, Italy
20'GP Hàng ngày 35 Ngày
Chuyển tải
4.144.000₫
Chi tiết
THC 2.960.000₫ / Cont
BILL 947.200₫ / Cont
SEAL 236.800₫ / Cont
49.728.000₫ 53.872.000₫ 31-12-2022
TKT Logistics Co.,Ltd
Henry Liu (TKT Logistics Co.,Ltd)