TKT Logistics Co.,Ltd

TKT Logistics Co.,Ltd

Người liên hệ: Mr. Henry Liu

Chức vụ: Saleperson

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

TKT Logistics Co.,Ltd

Người liên hệ: Mr. Henry Liu

Chức vụ: Saleperson

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

USA Autralia

Xem thêm >>

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Honolulu
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Honolulu, Honolulu, Hawaii, United States
20'GP Hàng ngày 40 Ngày
Đi thẳng
4.255.200₫
Chi tiết
THC 2.955.000₫ / Cont
BILL 1.063.800₫ / Cont
SEAL 236.400₫ / Cont
83.922.000₫ 88.177.200₫ 31-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

TKT Logistics Co.,Ltd

Ref #74217 | 24-05-2023 09:46

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Toronto
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Toronto, Ontario, Canada
40'HQ Hàng ngày 36 Ngày
Đi thẳng
5.673.600₫
Chi tiết
THC 4.373.400₫ / Cont
BILL 1.063.800₫ / Cont
SEAL 236.400₫ / Cont
76.830.000₫ 82.503.600₫ 31-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong (Hai Phong Port)
Vancouver
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
Vancouver, British Columbia, Canada
20'GP Hàng ngày 36 Ngày
Đi thẳng
4.255.200₫
Chi tiết
THC 2.955.000₫ / Cont
BILL 1.063.800₫ / Cont
SEAL 236.400₫ / Cont
22.930.800₫ 27.186.000₫ 31-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
20'GP Hàng ngày 18 Ngày
Đi thẳng
4.253.400₫
Chi tiết
THC 2.953.750₫ / Cont
BILL 1.063.350₫ / Cont
SEAL 236.300₫ / Cont
25.993.000₫ 30.246.400₫ 14-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

TKT Logistics Co.,Ltd

Ref #72691 | 08-05-2023 09:06

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Halifax
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Halifax, Nova Scotia, Canada
40'HQ Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
5.668.800₫
Chi tiết
THC 4.369.700₫ / Cont
BILL 1.062.900₫ / Cont
SEAL 236.200₫ / Cont
57.869.000₫ 63.537.800₫ 14-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Houston
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Houston, Houston, Minnesota, United States
40'RQ Hàng ngày 45 Ngày
Đi thẳng
6.261.950₫
Chi tiết
THC 4.962.300₫ / Cont
BILL 1.063.350₫ / Cont
SEAL 236.300₫ / Cont
97.615.530₫ 103.877.480₫ 14-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

TKT Logistics Co.,Ltd

Ref #71920 | 27-04-2023 09:36

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ha Noi
Dallas
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Dallas, Dallas, Texas, United States
20'GP Hàng ngày 30 Ngày
Đi thẳng
4.257.000₫
Chi tiết
THC 2.956.250₫ / Cont
BILL 1.064.250₫ / Cont
SEAL 236.500₫ / Cont
63.855.000₫ 68.112.000₫ 14-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Oakland
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
40'RF Hàng ngày 21 Ngày
Đi thẳng
7.216.300₫
Chi tiết
THC 5.915.000₫ / Cont
BILL 1.064.700₫ / Cont
SEAL 236.600₫ / Cont
43.771.000₫ 50.987.300₫ 30-04-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong (Hai Phong Port)
Miami
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
Miami, Miami-Dade, Florida, United States
40'HQ Hàng ngày 40 Ngày
Đi thẳng
5.685.600₫
Chi tiết
THC 4.382.650₫ / Cont
BILL 1.066.050₫ / Cont
SEAL 236.900₫ / Cont
59.225.000₫ 64.910.600₫ 30-04-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

TKT Logistics Co.,Ltd

Ref #70580 | 18-04-2023 15:49

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Toronto
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Toronto, Ontario, Canada
40'HQ Hàng ngày 40 Ngày
Đi thẳng
5.678.400₫
Chi tiết
THC 4.377.100₫ / Cont
BILL 1.064.700₫ / Cont
SEAL 236.600₫ / Cont
91.800.800₫ 97.479.200₫ 30-04-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ
TKT Logistics Co.,Ltd
Henry Liu (TKT Logistics Co.,Ltd)