TKT Logistics Co.,Ltd

TKT Logistics Co.,Ltd

Người liên hệ: Mr. Henry Liu

Chức vụ: Sale executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

TKT Logistics Co.,Ltd

Người liên hệ: Mr. Henry Liu

Chức vụ: Sale executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

USA Canada Australia EU

Xem thêm >>

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Cleveland
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Cleveland, Oswego, New York, United States
20'GP Hàng ngày 45 Ngày
Đi thẳng
8.063.250₫
Chi tiết
THC 4.713.900₫ / Cont
BILL 1.116.450₫ / Cont
SEAL 248.100₫ / Cont
TELEX 992.400₫ / Cont
AMS 992.400₫ / Cont
107.923.500₫ 115.986.750₫ 14-03-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 7.848 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Los Angeles
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Hàng ngày 35 Ngày
Đi thẳng
7.604.300₫
Chi tiết
THC 4.538.050₫ / Cont
BILL 1.103.850₫ / Cont
SEAL 245.300₫ / Cont
Telex 858.550₫ / Cont
ams 858.550₫ / Cont
106.705.500₫ 114.309.800₫ 31-01-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 3.571 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
20'GP Hàng ngày 32 Ngày
Đi thẳng
6.132.500₫
Chi tiết
THC 3.066.250₫ / Cont
BILL 1.103.850₫ / Cont
SEAL 245.300₫ / Cont
AMS 858.550₫ / Cont
TELEX 858.550₫ / Cont
50.286.500₫ 56.419.000₫ 31-12-2023
Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'GP Hàng ngày 32 Ngày
Đi thẳng
7.604.300₫
Chi tiết
THC 4.538.050₫ / Cont
BILL 1.103.850₫ / Cont
SEAL 245.300₫ / Cont
AMS 858.550₫ / Cont
TELEX 858.550₫ / Cont
61.325.000₫ 68.929.300₫ 31-12-2023
Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Hàng ngày 32 Ngày
Đi thẳng
7.604.300₫
Chi tiết
THC 4.538.050₫ / Cont
BILL 1.103.850₫ / Cont
SEAL 245.300₫ / Cont
AMS 858.550₫ / Cont
TELEX 858.550₫ / Cont
61.325.000₫ 68.929.300₫ 31-12-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 7.703 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'RF Hàng ngày 31 Ngày
Đi thẳng
8.408.200₫
Chi tiết
THC 6.182.500₫ / Cont
BILL 1.112.850₫ / Cont
SEAL 247.300₫ / Cont
AMS 865.550₫ / Cont
82.845.500₫ 91.253.700₫ 30-11-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 4.775 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
20'GP Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
4.415.400₫
Chi tiết
THC 3.066.250₫ / Cont
BILL 1.103.850₫ / Cont
SEAL 245.300₫ / Cont
31.275.750₫ 35.691.150₫ 14-10-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.104 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
20'GP Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
6.132.500₫
Chi tiết
THC 3.066.250₫ / Cont
BILL 1.103.850₫ / Cont
SEAL 245.300₫ / Cont
Telex 858.550₫ / Cont
ams 858.550₫ / Cont
26.983.000₫ 33.115.500₫ 30-09-2023
Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'GP Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
7.604.300₫
Chi tiết
THC 4.538.050₫ / Cont
BILL 1.103.850₫ / Cont
SEAL 245.300₫ / Cont
Telex 858.550₫ / Cont
ams 858.550₫ / Cont
33.115.500₫ 40.719.800₫ 30-09-2023
Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
7.604.300₫
Chi tiết
THC 4.538.050₫ / Cont
BILL 1.103.850₫ / Cont
SEAL 245.300₫ / Cont
Telex 858.550₫ / Cont
ams 858.550₫ / Cont
33.115.500₫ 40.719.800₫ 30-09-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 6.306 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
20'GP Hàng ngày 30 Ngày
Đi thẳng
6.132.500₫
Chi tiết
THC 3.066.250₫ / Cont
BILL 1.103.850₫ / Cont
SEAL 245.300₫ / Cont
Telex 858.550₫ / Cont
AMS 858.550₫ / Cont
42.191.600₫ 48.324.100₫ 30-09-2023
Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'GP Hàng ngày 30 Ngày
Đi thẳng
7.604.300₫
Chi tiết
THC 4.538.050₫ / Cont
BILL 1.103.850₫ / Cont
SEAL 245.300₫ / Cont
Telex 858.550₫ / Cont
AMS 858.550₫ / Cont
52.739.500₫ 60.343.800₫ 30-09-2023
Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Hàng ngày 30 Ngày
Đi thẳng
7.604.300₫
Chi tiết
THC 4.538.050₫ / Cont
BILL 1.103.850₫ / Cont
SEAL 245.300₫ / Cont
Telex 858.550₫ / Cont
AMS 858.550₫ / Cont
52.739.500₫ 60.343.800₫ 30-09-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 253 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Hàng ngày 31 Ngày
Đi thẳng
7.467.900₫
Chi tiết
THC 4.456.650₫ / Cont
BILL 1.084.050₫ / Cont
SEAL 240.900₫ / Cont
AMS 843.150₫ / Cont
TELEX 843.150₫ / Cont
63.838.500₫ 71.306.400₫ 31-08-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 2.421 Lượt xem

TKT Logistics Co.,Ltd

Ref #15258 | 23-08-2023 09:36

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: New York, New York, New York, United States
Cước: 63.838.500₫/ 40HQ
Hiệu lực đến: 31-08-2023
T/T: 31 Ngày
ETD:
Ghi chú: BOOK ON HAND
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 97 Lượt xem