TKT Logistics Co.,Ltd

TKT Logistics Co.,Ltd

Người liên hệ: Mr. Henry Liu

Chức vụ: Saleperson

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

TKT Logistics Co.,Ltd

Người liên hệ: Mr. Henry Liu

Chức vụ: Saleperson

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

USA Autralia

Xem thêm >>

Thông tin liên hệ

  • 372/5C Dien Bien Phu, P5, Quận Bình Thạnh TP HCM
  • +84 0373961237
  • https://phaata.com/tktlogistics
TKT Logistics Co.,Ltd
Henry Liu (TKT Logistics Co.,Ltd)