SAG

SAG

Người liên hệ: Ms. Bích Dân Nguyễn

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá
fcl=
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
56360 Hai Phong
> Sydney
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
20'GP Thứ 2 22 Ngày
5.095.890₫
Chi tiết
THC 3.604.410₫
BILL 994.320₫
SEAL 248.580₫
Telex bill (if any) 248.580₫
60.653.520₫ 65.749.410₫ 08-12-2022
52091 Ho Chi Minh
> Melbourne
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Melbourne, Victoria, Australia
40'GP Thứ 2 26 Ngày
6.582.600₫
Chi tiết
THC 5.340.600₫
BILL 993.600₫
SEAL 248.400₫
81.972.000₫ 88.554.600₫ 14-11-2022
  • Hiển thị