SAG

SAG

Người liên hệ: Ms. Bích Dân Nguyễn

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

SAG

Người liên hệ: Ms. Bích Dân Nguyễn

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

SEAAIR GLOBAL Co., LTD. has been known as a quality provider in Ho Chi Minh city with global and multi-method transport and integrated logistics management service. We focus on providing the most reliable service with a reasonable cost you spend, ...

Xem thêm >>

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Sydney
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
20'GP Thứ 2 22 Ngày
Đi thẳng
5.095.890₫
Chi tiết
THC 3.604.410₫ / Cont
BILL 994.320₫ / Cont
SEAL 248.580₫ / Cont
Telex bill (if any) 248.580₫ / Cont
60.653.520₫ 65.749.410₫ 08-12-2022
  • Liên hệ
  • Chat ngay
  • Chia sẻ
  • 4.553 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Melbourne
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Melbourne, Victoria, Australia
40'GP Thứ 2 26 Ngày
Chuyển tải
6.582.600₫
Chi tiết
THC 5.340.600₫ / Cont
BILL 993.600₫ / Cont
SEAL 248.400₫ / Cont
81.972.000₫ 88.554.600₫ 14-11-2022
  • Liên hệ
  • Chat ngay
  • Chia sẻ
  • 1.241 Lượt xem

SAG

24-10-2022 08:54

country
Ngày thành lập gian hàng: 24 Oct 2022