KL EXPRESS CORP

KL EXPRESS CORP

Người liên hệ: Ms. PHUONG TRAN

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

KL EXPRESS CORP

Người liên hệ: Ms. PHUONG TRAN

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Tokyo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tokyo, Tokyo, Japan
40'GP Thứ 3/ Chủ nhật 8 Ngày
Đi thẳng
7.090.515₫
Chi tiết
THC 4.727.010₫ / Cont
BILL 1.119.555₫ / B/L
SEAL 248.790₫ / Cont
AFR 995.160₫ / Cont
29.854.800₫ 36.945.315₫ 13-11-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 761 Lượt xem

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (SGN)
Seoul (ICN)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Seoul, South Korea (ICN)
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
208.159
₫/kg
497.222₫
Chi tiết
THC 0₫ / Kg
X-RAY 422₫ / Kg
AWB 248.400₫ / AWB
AMS 248.400₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
705.381₫ 31-10-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.469 Lượt xem

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (SGN)
Busan (PUS)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Busan, South Korea (PUS)
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
208.159
₫/kg
497.222₫
Chi tiết
THC 0₫ / Kg
X-RAY 422₫ / Kg
AWB 248.400₫ / AWB
AMS 248.400₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
705.381₫ 31-10-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 174.359 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Gothenburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Gothenburg, Goeteborgs och Bohus, Sweden
40'HQ Thứ 3 36 Ngày
Chuyển tải
8.395.920₫
Chi tiết
THC 4.719.600₫ / Cont
BILL 1.117.800₫ / B/L
SEAL 248.400₫ / Cont
ENS 1.490.400₫ / Cont
TELEX RELEASE 819.720₫ / Cont
85.698.000₫ 94.093.920₫ 14-11-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 4.236 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Chennai
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Chennai, Tamil Nadu, India
20'GP Thứ 5 19 Ngày
Chuyển tải
5.415.120₫
Chi tiết
THC 3.229.200₫ / Cont
BILL 1.117.800₫ / B/L
SEAL 248.400₫ / Cont
TELEX RELEASE 819.720₫ / Cont
15.525.000₫ 20.940.120₫ 14-11-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 315 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Melbourne
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Melbourne, Victoria, Australia
40'GP Thứ 3 33 Ngày
Chuyển tải
6.905.520₫
Chi tiết
THC 4.719.600₫ / Cont
BILL 1.117.800₫ / B/L
SEAL 248.400₫ / Cont
TELEX RELEASE 819.720₫ / Cont
84.456.000₫ 91.361.520₫ 14-11-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 134 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Nghi Son
Manila North Harbour
Nghi Son, Thanh Hoa, Vietnam
Manila North Harbour, Metro Manila, Philippines
20'GP Thứ 2/ Chủ nhật 12 Ngày
Chuyển tải
5.340.600₫
Chi tiết
THC 3.229.200₫ / Cont
BILL 1.117.800₫ / B/L
SEAL 248.400₫ / Cont
TELEX RELEASE 745.200₫ / Cont
8.694.000₫ 14.034.600₫ 14-11-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.862 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Rotterdam
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
20'GP Thứ 6/ Chủ nhật 28 Ngày
Đi thẳng
6.831.000₫
Chi tiết
THC 3.229.200₫ / Cont
BILL 1.117.800₫ / B/L
SEAL 248.400₫ / Cont
ENS 1.490.400₫ / Cont
TELEX RELEASE 745.200₫ / Cont
39.744.000₫ 46.575.000₫ 14-11-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.236 Lượt xem

KL EXPRESS CORP

27-10-2022 00:37

country
Ngày thành lập gian hàng: 27 Oct 2022