KL EXPRESS CORP

KL EXPRESS CORP

Người liên hệ: Ms. PHUONG TRAN

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

KL EXPRESS CORP

Người liên hệ: Ms. PHUONG TRAN

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu


Thông tin liên hệ

  • 19 TO HUU ST., THU THIEM WARD, THU DUC CITY, HO CHI MINH CITY, VIET NAM.
  • +849****** Hiện số
  • https://phaata.com/100000000002845