AWOT Global Logistics Viet Nam

AWOT Global Logistics Viet Nam

Người liên hệ: Ms. Cherry Nguyen

Chức vụ: Phụ trách Kinh doanh

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

AWOT Global Logistics Viet Nam

Người liên hệ: Ms. Cherry Nguyen

Chức vụ: Phụ trách Kinh doanh

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Giới thiệu

AWOT là công ty vận chuyển của Trung quốc chuyên các tuyến Việt Nam - Trung, Hàn, Mỹ, Châu Âu EU... có hợp đồng với các Sea lines EMC, SITC, YML, KMTC... Có tải với các Airlines KE, OZ, QR, EK, TK... giá tốt.

Xem thêm >>
 • Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa
 • +840****** Hiện số
 • https://www.awotglobal.com/

AWOT Global Logistics Viet Nam

Ref #17470 | 14-06-2024 17:21

country
Nơi đi: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nơi đến: Boston, Suffolk, Massachusetts, United States
Cước: 177.972.390₫/ 20GP
Hiệu lực đến: 29-06-2024
T/T: 50 Ngày
ETD: JUN 29
Ghi chú: DOC/THC/SEAL/TELEX $40/140/15/30
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 259 Lượt xem

AWOT Global Logistics Viet Nam

Ref #100770 | 14-06-2024 17:19

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Boston
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Boston, Suffolk, Massachusetts, United States
20'GP Hàng ngày 50 Ngày
Chuyển tải
4.964.895₫
Chi tiết
THC 3.564.540₫ / Cont
BILL 1.018.440₫ / Cont
SEAL 381.915₫ / Cont
177.972.390₫ 182.937.285₫ 29-06-2024
Hai Phong
Boston
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Boston, Suffolk, Massachusetts, United States
40'GP Hàng ngày 50 Ngày
Chuyển tải
6.492.555₫
Chi tiết
THC 5.092.200₫ / Cont
BILL 1.018.440₫ / Cont
SEAL 381.915₫ / Cont
221.510.700₫ 228.003.255₫ 29-06-2024
Hai Phong
Boston
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Boston, Suffolk, Massachusetts, United States
40'HQ Hàng ngày 50 Ngày
Chuyển tải
6.492.555₫
Chi tiết
THC 5.092.200₫ / Cont
BILL 1.018.440₫ / Cont
SEAL 381.915₫ / Cont
221.510.700₫ 228.003.255₫ 29-06-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 16.043 Lượt xem

AWOT Global Logistics Viet Nam

Ref #100833 | 17-06-2024 16:55

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Oakland
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
40'GP Hàng ngày 31 Ngày
Đi thẳng
5.985.685₫
Chi tiết
THC 4.584.780₫ / Cont
BILL 1.018.840₫ / Cont
SEAL 382.065₫ / Cont
190.013.660₫ 195.999.345₫ 02-07-2024
Hai Phong
Oakland
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
40'HQ Hàng ngày 31 Ngày
Đi thẳng
5.985.685₫
Chi tiết
THC 4.584.780₫ / Cont
BILL 1.018.840₫ / Cont
SEAL 382.065₫ / Cont
190.013.660₫ 195.999.345₫ 02-07-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 3.452 Lượt xem

AWOT Global Logistics Viet Nam

Ref #99145 | 16-05-2024 09:18

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Felixstowe
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Felixstowe, Suffolk, England, United Kingdom
20'GP Thứ 2 35 Ngày
Đi thẳng
4.968.990₫
Chi tiết
THC 3.567.480₫ / Cont
BILL 1.019.280₫ / Cont
SEAL 382.230₫ / Cont
78.994.200₫ 83.963.190₫ 31-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 128 Lượt xem

AWOT Global Logistics Viet Nam

Ref #99143 | 16-05-2024 09:16

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
New York
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
New York, New York, New York, United States
20'GP Thứ 2 35 Ngày
Đi thẳng
4.968.990₫
Chi tiết
THC 3.567.480₫ / Cont
BILL 1.019.280₫ / Cont
SEAL 382.230₫ / Cont
136.328.700₫ 141.297.690₫ 31-05-2024
Hai Phong
New York
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'GP Thứ 2 35 Ngày
Đi thẳng
6.497.910₫
Chi tiết
THC 5.096.400₫ / Cont
BILL 1.019.280₫ / Cont
SEAL 382.230₫ / Cont
169.455.300₫ 175.953.210₫ 31-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 159 Lượt xem

AWOT Global Logistics Viet Nam

Ref #95382 | 11-03-2024 09:00

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
St. Petersburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
St. Petersburg, Leningradskaja, Russia
40'HQ Thứ 4/ Chủ nhật 25 Ngày
Chuyển tải
4.706.300₫
Chi tiết
THC 3.467.800₫ / Cont
BILL 990.800₫ / Cont
SEAL 247.700₫ / Cont
220.453.000₫ 225.159.300₫ 31-03-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 700 Lượt xem

AWOT Global Logistics Viet Nam

Ref #95384 | 11-03-2024 09:01

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ha Noi
Hamburg
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Hamburg, Hamburg, Germany
40'HQ Thứ 4/ Chủ nhật 29 Ngày
Chuyển tải
4.706.300₫
Chi tiết
THC 3.467.800₫ / Cont
BILL 990.800₫ / Cont
SEAL 247.700₫ / Cont
219.214.500₫ 223.920.800₫ 31-03-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 726 Lượt xem

AWOT Global Logistics Viet Nam

Ref #95385 | 11-03-2024 09:01

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Istanbul
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Istanbul, Istanbul, Turkey
40'HQ Thứ 4/ Chủ nhật 32 Ngày
Chuyển tải
4.706.300₫
Chi tiết
THC 3.467.800₫ / Cont
BILL 990.800₫ / Cont
SEAL 247.700₫ / Cont
219.214.500₫ 223.920.800₫ 31-03-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 593 Lượt xem

AWOT Global Logistics Viet Nam

Ref #95386 | 11-03-2024 09:02

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ha Noi
Verona
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Verona, Verona, Veneto, Italy
40'HQ Thứ 4/ Chủ nhật 27 Ngày
Chuyển tải
4.706.300₫
Chi tiết
THC 3.467.800₫ / Cont
BILL 990.800₫ / Cont
SEAL 247.700₫ / Cont
231.599.500₫ 236.305.800₫ 31-03-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 603 Lượt xem

AWOT Global Logistics Viet Nam

Ref #95388 | 11-03-2024 09:03

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ha Noi
Duisburg
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Duisburg, Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Germany
40'HQ Thứ 4/ Chủ nhật 29 Ngày
Chuyển tải
4.706.300₫
Chi tiết
THC 3.467.800₫ / Cont
BILL 990.800₫ / Cont
SEAL 247.700₫ / Cont
219.214.500₫ 223.920.800₫ 31-03-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 62.233 Lượt xem