AWOT Global Logistics Viet Nam

AWOT Global Logistics Viet Nam

Người liên hệ: Ms. Cherry Nguyen

Chức vụ: Phụ trách Kinh doanh

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Đánh giá

AWOT Global Logistics Viet Nam

Người liên hệ: Ms. Cherry Nguyen

Chức vụ: Phụ trách Kinh doanh

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

AWOT là công ty vận chuyển của Trung quốc chuyên các tuyến Việt Nam - Trung, Hàn, Mỹ, Châu Âu EU... có hợp đồng với các Sea lines EMC, SITC, YML, KMTC... Có tải với các Airlines KE, OZ, QR, EK, TK... giá tốt.

Xem thêm >>
 • Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa
 • +840****** Hiện số
 • https://www.awotglobal.com/

AWOT Global Logistics Viet Nam

Ref #94641 | 16-02-2024 15:03

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
St. Petersburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
St. Petersburg, Leningradskaja, Russia
40'HQ Thứ 4/ Chủ nhật 25 Ngày
Chuyển tải
4.706.300₫
Chi tiết
THC 3.467.800₫ / Cont
BILL 990.800₫ / Cont
SEAL 247.700₫ / Cont
213.022.000₫ 217.728.300₫ 29-02-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 116.674 Lượt xem

AWOT Global Logistics Viet Nam

Ref #94640 | 16-02-2024 15:02

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ha Noi
Hamburg
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Hamburg, Hamburg, Germany
40'HQ Thứ 4/ Chủ nhật 29 Ngày
Chuyển tải
4.706.300₫
Chi tiết
THC 3.467.800₫ / Cont
BILL 990.800₫ / Cont
SEAL 247.700₫ / Cont
234.076.500₫ 238.782.800₫ 29-02-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.766 Lượt xem

AWOT Global Logistics Viet Nam

Ref #94637 | 16-02-2024 14:39

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Moscow
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Moscow, Moskovskaja, Russia
40'HQ Thứ 4/ Chủ nhật 25 Ngày
Chuyển tải
4.706.300₫
Chi tiết
THC 3.467.800₫ / Cont
BILL 990.800₫ / Cont
SEAL 247.700₫ / Cont
204.352.500₫ 209.058.800₫ 29-02-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.705 Lượt xem

AWOT Global Logistics Viet Nam

Ref #94636 | 16-02-2024 14:38

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Ulaan Baatar
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ulaan Baatar, Mongolia
40'HQ Thứ 4/ Chủ nhật 30 Ngày
Chuyển tải
4.706.300₫
Chi tiết
THC 3.467.800₫ / Cont
BILL 990.800₫ / Cont
SEAL 247.700₫ / Cont
198.160.000₫ 202.866.300₫ 29-02-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.701 Lượt xem

AWOT Global Logistics Viet Nam

Ref #94635 | 16-02-2024 14:38

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ha Noi
Verona
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Verona, Verona, Veneto, Italy
40'HQ Thứ 4/ Chủ nhật 27 Ngày
Chuyển tải
4.706.300₫
Chi tiết
THC 3.467.800₫ / Cont
BILL 990.800₫ / Cont
SEAL 247.700₫ / Cont
183.298.000₫ 188.004.300₫ 29-02-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.618 Lượt xem

AWOT Global Logistics Viet Nam

Ref #94634 | 16-02-2024 14:38

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Istanbul
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Istanbul, Istanbul, Turkey
40'HQ Thứ 4/ Chủ nhật 32 Ngày
Chuyển tải
4.706.300₫
Chi tiết
THC 3.467.800₫ / Cont
BILL 990.800₫ / Cont
SEAL 247.700₫ / Cont
216.737.500₫ 221.443.800₫ 29-02-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 105 Lượt xem

AWOT Global Logistics Viet Nam

Ref #94633 | 16-02-2024 14:38

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ha Noi
Minsk
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Minsk, Minskaja, Belarus
40'HQ Thứ 4/ Chủ nhật 29 Ngày
Chuyển tải
4.706.300₫
Chi tiết
THC 3.467.800₫ / Cont
BILL 990.800₫ / Cont
SEAL 247.700₫ / Cont
201.875.500₫ 206.581.800₫ 29-02-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 106 Lượt xem

AWOT Global Logistics Viet Nam

Ref #94451 | 01-02-2024 09:16

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
St. Petersburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
St. Petersburg, Leningradskaja, Russia
40'HQ Thứ 4/ Chủ nhật 25 Ngày
Chuyển tải
4.706.300₫
Chi tiết
THC 3.467.800₫ / Cont
BILL 990.800₫ / Cont
SEAL 247.700₫ / Cont
213.022.000₫ 217.728.300₫ 07-02-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 185 Lượt xem

AWOT Global Logistics Viet Nam

Ref #94455 | 01-02-2024 09:22

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ha Noi
Minsk
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Minsk, Minskaja, Belarus
40'HQ Thứ 4/ Chủ nhật 27 Ngày
Chuyển tải
4.706.300₫
Chi tiết
THC 3.467.800₫ / Cont
BILL 990.800₫ / Cont
SEAL 247.700₫ / Cont
183.298.000₫ 188.004.300₫ 07-02-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 22 Lượt xem

AWOT Global Logistics Viet Nam

Ref #94456 | 01-02-2024 09:22

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Ulaan Baatar
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ulaan Baatar, Mongolia
40'HQ Thứ 4/ Chủ nhật 30 Ngày
Chuyển tải
4.706.300₫
Chi tiết
THC 3.467.800₫ / Cont
BILL 990.800₫ / Cont
SEAL 247.700₫ / Cont
198.160.000₫ 202.866.300₫ 07-02-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 814 Lượt xem