AWOT Global Logistics Viet Nam

AWOT Global Logistics Viet Nam

Người liên hệ: Ms. Cherry Nguyen

Chức vụ: Phụ trách Kinh doanh

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

AWOT Global Logistics Viet Nam

Người liên hệ: Ms. Cherry Nguyen

Chức vụ: Phụ trách Kinh doanh

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Giới thiệu

AWOT là công ty vận chuyển của Trung quốc chuyên các tuyến Việt Nam - Trung, Hàn, Mỹ, Châu Âu EU... có hợp đồng với các Sea lines EMC, SITC, YML, KMTC... Có tải với các Airlines KE, OZ, QR, EK, TK... giá tốt.

Xem thêm >>
  • Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa
  • +840****** Hiện số
  • https://www.awotglobal.com/

Thông tin liên hệ

  • Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa
  • +840****** Hiện số
  • https://www.awotglobal.com/