AWOT Global Logistics Viet Nam

AWOT Global Logistics Viet Nam

Contact person: Ms. Cherry Nguyen

Pos: Phụ trách Kinh doanh

Location: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

AWOT Global Logistics Viet Nam

Contact person: Ms. Cherry Nguyen

Pos: Phụ trách Kinh doanh

Location: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Introductions

AWOT là công ty vận chuyển của Trung quốc chuyên các tuyến Việt Nam - Trung, Hàn, Mỹ, Châu Âu EU... có hợp đồng với các Sea lines EMC, SITC, YML, KMTC... Có tải với các Airlines KE, OZ, QR, EK, TK... giá tốt.

See more >>
AWOT Global Logistics Viet Nam

AWOT Global Logistics Viet Nam

Ref #16657 | 12-03-2024 16:06

country

HAN-CDG

Origin: Hanoi, Vietnam (HAN)
Destination: Paris, Île-de-France, France (CDG)
Freight cost: ₫76,911/KG
Expiry date: 21-03-2024
T/T: 4 Days
ETD: 19,29,21/3
Notes: On-hand Mar 19,20,21
  • Contact
  • Chat now
  • Share
  • 522 Viewed