AWOT Global Logistics Viet Nam

AWOT Global Logistics Viet Nam

Contact person: Ms. Cherry Nguyen

Pos: Phụ trách Kinh doanh

Location: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

AWOT Global Logistics Viet Nam

Contact person: Ms. Cherry Nguyen

Pos: Phụ trách Kinh doanh

Location: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Introductions

AWOT là công ty vận chuyển của Trung quốc chuyên các tuyến Việt Nam - Trung, Hàn, Mỹ, Châu Âu EU... có hợp đồng với các Sea lines EMC, SITC, YML, KMTC... Có tải với các Airlines KE, OZ, QR, EK, TK... giá tốt.

See more >>

Service