AWOT Global Logistics Viet Nam

AWOT Global Logistics Viet Nam

Contact person: Ms. Cherry Nguyen

Pos: Phụ trách Kinh doanh

Location: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Review

AWOT Global Logistics Viet Nam

Contact person: Ms. Cherry Nguyen

Pos: Phụ trách Kinh doanh

Location: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Review

Introductions

AWOT là công ty vận chuyển của Trung quốc chuyên các tuyến Việt Nam - Trung, Hàn, Mỹ, Châu Âu EU... có hợp đồng với các Sea lines EMC, SITC, YML, KMTC... Có tải với các Airlines KE, OZ, QR, EK, TK... giá tốt.

See more >>
Origin: Frankfurt, Hesse, Germany (FRA)
Destination: Hanoi, Vietnam (HAN)
Freight cost: ₫28,187/KG
Expiry date: 18-11-2023
T/T: 1 Days
ETD:
Notes:
Direct service
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 172 Viewed
Origin: Frankfurt, Hesse, Germany (FRA)
Destination: Hanoi, Vietnam (HAN)
Freight cost: ₫24,510/KG
Expiry date: 18-11-2023
T/T: 4 Days
ETD:
Notes:
For 1000kg level
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 171 Viewed
Origin: Hanoi, Vietnam (HAN)
Destination: Milan, Lombardy, Italy (MXP)
Freight cost: ₫71,601/KG
Expiry date: 15-11-2023
T/T: 4 Days
ETD:
Notes:
For +250kg allin. LCC 5/10/0.017. TRANSIT AMS/MUC
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 229 Viewed
Origin: Hanoi, Vietnam (HAN)
Destination: Amsterdam, Netherlands (AMS)
Freight cost: ₫71,601/KG
Expiry date: 15-11-2023
T/T: 5 Days
ETD:
Notes:
For +250kg allin. LCC 5/10/0.017. TRUCKING FROM MAN TO AMS
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 288 Viewed
Origin: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Destination: Incheon, Inchon, South Korea
Freight cost: ₫6,398,600/40GP
Expiry date: 31-10-2023
T/T: 11 Days
ETD:
Notes:
$260 all in LCC/LSS
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 626 Viewed
Origin: Shanghai, China (PVG)
Destination: Hanoi, Vietnam (HAN)
Freight cost: ₫29,800/KG
Expiry date: 31-07-2023
T/T: 1 Days
ETD:
Notes:
AF all in, please send details and request for lower price if need
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 560 Viewed
Origin: Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Destination: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Freight cost: ₫-946,000/20GP
Expiry date: 05-05-2023
T/T: 3 Days
ETD:
Notes:
OF RF40/60 for cont 20/40
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 387 Viewed
Origin: Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
Destination: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Freight cost: ₫-2,365,000/20GP
Expiry date: 05-05-2023
T/T: 3 Days
ETD:
Notes:
RF100/150 for cont 20/40 ft
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 294 Viewed
Origin: Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Destination: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Freight cost: ₫897,560/CBM
Expiry date: 30-04-2023
T/T: 2 Days
ETD:
Notes:
First 1 cbm $38, each cbm after add $18 all include LCC
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 1,134 Viewed
Origin: Hanoi, Vietnam (HAN)
Destination: Shanghai, China (PVG)
Freight cost: ₫11,810/KG
Expiry date: 30-04-2023
T/T: 2 Days
ETD:
Notes:
0.5 Flat for dest NGB; 1.1/0.8 for 500kg/1000kg for dest PVG
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 434 Viewed
 • Show