CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT (RATRACO)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT (RATRACO) Company verify by Phaata

Contact person: Mr. Quốc Hà

Pos: Sales Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT (RATRACO) Company verify by Phaata

Contact person: Mr. Quốc Hà

Pos: Sales Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

RATRACO là một công ty cung cấp dịch vụ logicstics, dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế bằng đường sắt, đường bộ, đường biển, dịch vụ khai báo hải quan, bốc xếp, đóng góp, lưu kho hàng...

See more >>
Origin: Dong Anh, Ha Noi, Vietnam
Destination: Moscow, Moskovskaja, Russia
Freight cost: ₫140,145,500/40HQ
Expiry date: 31-05-2024
T/T: 29 Days
ETD: Thứ 4 và Chủ Nhật
Notes:
Qúy khách hàng cần đi tuyến Russia liên hệ em để đuọc tư vấn thêm các thủ tục đi sang Moscow, Moskovskaja, Russia bằng vỏ SOC: 0906354247
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 89 Viewed
Origin: Dong Anh, Ha Noi, Vietnam
Destination: Almaty, Almaty, Kazakhstan
Freight cost: ₫112,098,800/40HQ
Expiry date: 31-05-2024
T/T: 18 Days
ETD: Thứ 4 và Chủ Nhật
Notes:
Qúy khách hàng cần đi tuyến Kazakhstan liên hệ em để đuọc tư vấn thêm các thủ tục đi sang Almaty/ Kazakhstan bằng vỏ SOC: 0906354247
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 110 Viewed
Origin: Dong Anh, Ha Noi, Vietnam
Destination: Almaty, Almaty, Kazakhstan
Freight cost: ₫112,050/40HQ
Expiry date: 31-05-2024
T/T: 17 Days
ETD: Thứ 4 và Chủ Nhật
Notes:
Qúy khách hàng cần đi tuyến Kazakhstan liên hệ em để em tư vấn thêm: 0906354247
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 113 Viewed
Origin: Dong Anh, Ha Noi, Vietnam
Destination: Minsk, Minskaja, Belarus
Freight cost: ₫198,510/40HQ
Expiry date: 31-05-2024
T/T: 28 Days
ETD: Thứ 4 và Chủ Nhật
Notes:
Qúy khách hàng cần đi tuyến belaus liên hệ em để em tư vấn thêm: 0906354247
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 122 Viewed
Origin: Dong Anh, Ha Noi, Vietnam
Destination: Moscow, Moskovskaja, Russia
Freight cost: ₫173,277,600/40HQ
Expiry date: 31-05-2024
T/T: 26 Days
ETD: Hàng ngày
Notes:
Qúy khách hàng cần đi tuyến moscow nga liên hệ em để em tư vấn thêm: 0906354247
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 190 Viewed
Origin: Me Linh, Ha Noi, Vietnam
Destination: Di An, Binh Duong, Vietnam
Freight cost: ₫30,606,720/40RF
Expiry date: 30-04-2024
T/T: 5 Days
ETD:
Notes:
Chi tiết liên hệ 0903 811 247
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 443 Viewed
Origin: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Destination: Almaty, Almaty, Kazakhstan
Freight cost: ₫168,547,500/40HQ
Expiry date: 30-04-2024
T/T: 20 Days
ETD: Hàng ngày
Notes:
Chi tiết liên hệ 0903 811 247
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 310 Viewed
Origin: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Destination: Moscow, Moskovskaja, Russia
Freight cost: ₫183,594,000/40GP
Expiry date: 30-04-2024
T/T: 25 Days
ETD: Hàng ngày
Notes:
Chi tiết liên hệ 0903 811 247
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 268 Viewed
Origin: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Destination: Tashkent, Uzbekistan
Freight cost: ₫209,053,000/40GP
Expiry date: 15-02-2024
T/T: 35 Days
ETD: Hàng ngày
Notes:
Chi tiết liên hệ 0903 811 247
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 250 Viewed
Origin: Ha Noi (Yen Vien Station), Ha Noi, Vietnam
Destination: Tashkent, Uzbekistan
Freight cost: ₫209,053,000/40GP
Expiry date: 15-02-2024
T/T: 35 Days
ETD: Hàng ngày
Notes:
Chi tiết liên hệ 0903 811 247
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 58 Viewed
 • Show