RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Contact person: Mr. Oanh Nguyễn

Pos: Sales Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Contact person: Mr. Oanh Nguyễn

Pos: Sales Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Introductions

RATRACO SOLUTIONS là một công ty cung cấp dịch vụ logicstics, dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế bằng đường sắt, đường bộ, đường biển, dịch vụ khai báo hải quan, bốc xếp, đóng góp, lưu...

See more >>
Origin: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Destination: Almaty, Almaty, Kazakhstan
Freight cost: ₫115,900,000/20GP
Expiry date: 31-12-2023
T/T: 17 Days
ETD: Hàng ngày
Notes:
Chi tiết liên hệ 0903 811 247
Share
Chat now
Origin: Ha Noi (Yen Vien Station), Ha Noi, Vietnam
Destination: Beijing, Beijing, Beijing, China
Freight cost: ₫48,491,040/20GP
Expiry date: 30-11-2023
T/T: 10 Days
ETD: Hàng ngày
Notes:
CY: GA Đại Hồng Môn Tỉnh Bắc KinhChi tiết liên hệ 0903 811 247. Door Door liên hệ
Share
Chat now
Origin: Ha Noi (Yen Vien Station), Ha Noi, Vietnam
Destination: Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
Freight cost: ₫52,761,000/20GP
Expiry date: 30-11-2023
T/T: 10 Days
ETD: Hàng tuần
Notes:
Tối thiểu 2 cont 20, Khởi hành tại Ga Yên Viên, chi tiết liên hệ 0903 811 247 (có Zalo).
Share
Chat now
Origin: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Destination: Almaty, Almaty, Kazakhstan
Freight cost: ₫138,185,000/20GP
Expiry date: 31-10-2023
T/T: 20 Days
ETD: Hàng ngày
Notes:
Chi tiết liên hệ 0903 811 247
Share
Chat now
Origin: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Destination: Tashkent, Uzbekistan
Freight cost: ₫230,957,000/40HQ
Expiry date: 31-07-2023
T/T: 35 Days
ETD: Hàng ngày
Notes:
Chi tiết liên hệ 0903 811 247
Share
Chat now
Origin: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Destination: Tashkent, Uzbekistan
Freight cost: ₫230,957,000/40HQ
Expiry date: 31-07-2023
T/T: 35 Days
ETD: Hàng ngày
Notes:
Chi tiết liên hệ 0903 811 247
Share
Chat now
Origin: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Destination: Tashkent, Uzbekistan
Freight cost: ₫229,599,000/40HQ
Expiry date: 30-06-2023
T/T: 35 Days
ETD: Hàng ngày
Notes:
Chi tiết liên hệ 0903 811 247
Share
Chat now
Origin: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Destination: Almaty, Almaty, Kazakhstan
Freight cost: ₫205,024,000/40HQ
Expiry date: 30-06-2023
T/T: 20 Days
ETD: Hàng ngày
Notes:
đã bao gồm phí lấy hàng tại các khu lân cận Hà Nội. Liên hệ 0903 811 247
Share
Chat now
Origin: Cam Le, Da Nang, Vietnam
Destination: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Freight cost: ₫13,274,440/40HQ
Expiry date: 30-04-2023
T/T: 2 Days
ETD: 11/04/2023
Notes:
đã bao gồm phí lấy và giao hàng tận nơi
Share
Chat now
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Freight cost: ₫23,738,100/40HQ
Expiry date: 30-04-2023
T/T: 4 Days
ETD: Hàng ngày
Notes:
đã bao gồm phí lấy và giao hàng tận nơi
Share
Chat now
  • Show