RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Contact person: Mr. Oanh Nguyễn

Pos: Sales Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Contact person: Mr. Oanh Nguyễn

Pos: Sales Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Introductions

RATRACO SOLUTIONS là một công ty cung cấp dịch vụ logicstics, dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế bằng đường sắt, đường bộ, đường biển, dịch vụ khai báo hải quan, bốc xếp, đóng góp, lưu...

See more >>

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Ref #15928 | 24-11-2023 13:58

country
Origin: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Destination: Almaty, Almaty, Kazakhstan
Freight cost: ₫115,900,000/ 20GP
Expiry date: 31-12-2023
T/T: 17 Days
ETD: Hàng ngày
Notes: Chi tiết liên hệ 0903 811 247
 • Comment
 • Share

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Ref #89423 | 24-11-2023 13:57

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ha Noi
Almaty
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Almaty, Almaty, Kazakhstan
20'GP Daily 17 Days
Direct
₫2,049,600
Detail:
THC ₫1,342,000 / Cont
BILL ₫585,600 / Cont
SEAL ₫122,000 / Cont
₫115,900,000 ₫117,949,600 31-12-2023
Ha Noi
Almaty
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Almaty, Almaty, Kazakhstan
40'GP Daily 17 Days
Direct
₫3,513,600
Detail:
THC ₫2,806,000 / Cont
BILL ₫585,600 / Cont
SEAL ₫122,000 / Cont
₫167,140,000 ₫170,653,600 31-12-2023
Ha Noi
Almaty
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Almaty, Almaty, Kazakhstan
40'HQ Daily 17 Days
Direct
₫3,513,600
Detail:
THC ₫2,806,000 / Cont
BILL ₫585,600 / Cont
SEAL ₫122,000 / Cont
₫167,140,000 ₫170,653,600 31-12-2023
 • Comment
 • Share

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Ref #15865 | 14-11-2023 14:01

country
Origin: Ha Noi (Yen Vien Station), Ha Noi, Vietnam
Destination: Beijing, Beijing, Beijing, China
Freight cost: ₫48,491,040/ 20GP
Expiry date: 30-11-2023
T/T: 10 Days
ETD: Hàng ngày
Notes: CY: GA Đại Hồng Môn Tỉnh Bắc KinhChi tiết liên hệ 0903 811 247. Door Door liên hệ
 • Comment
 • Share

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Ref #88905 | 14-11-2023 14:00

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ha Noi (Yen Vien Station)
Beijing
Ha Noi (Yen Vien Station), Ha Noi, Vietnam
Beijing, Beijing, Beijing, China
20'GP Daily 10 Days
Direct
₫2,061,360
Detail:
THC ₫1,349,700 / Cont
BILL ₫588,960 / Cont
SEAL ₫122,700 / Cont
₫48,491,040 ₫50,552,400 30-11-2023
Ha Noi (Yen Vien Station)
Beijing
Ha Noi (Yen Vien Station), Ha Noi, Vietnam
Beijing, Beijing, Beijing, China
40'GP Daily 10 Days
Direct
₫3,460,140
Detail:
THC ₫2,748,480 / Cont
BILL ₫588,960 / Cont
SEAL ₫122,700 / Cont
₫57,055,500 ₫60,515,640 30-11-2023
Ha Noi (Yen Vien Station)
Beijing
Ha Noi (Yen Vien Station), Ha Noi, Vietnam
Beijing, Beijing, Beijing, China
40'HQ Daily 10 Days
Direct
₫3,460,140
Detail:
THC ₫2,748,480 / Cont
BILL ₫588,960 / Cont
SEAL ₫122,700 / Cont
₫57,055,500 ₫60,515,640 30-11-2023
 • Comment
 • Share

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Ref #15864 | 14-11-2023 13:56

country
Origin: Ha Noi (Yen Vien Station), Ha Noi, Vietnam
Destination: Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
Freight cost: ₫52,761,000/ 20GP
Expiry date: 30-11-2023
T/T: 10 Days
ETD: Hàng tuần
Notes: Tối thiểu 2 cont 20, Khởi hành tại Ga Yên Viên, chi tiết liên hệ 0903 811 247 (có Zalo).
 • Comment
 • Share

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Ref #88904 | 14-11-2023 13:55

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ha Noi (Yen Vien Station)
Tianjin
Ha Noi (Yen Vien Station), Ha Noi, Vietnam
Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
20'GP Sun 10 Days
Direct
₫2,061,360
Detail:
THC ₫1,349,700 / Cont
BILL ₫588,960 / Cont
SEAL ₫122,700 / Cont
₫52,761,000 ₫54,822,360 30-11-2023
Ha Noi (Yen Vien Station)
Tianjin
Ha Noi (Yen Vien Station), Ha Noi, Vietnam
Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
40'GP Sun 10 Days
Direct
₫3,460,140
Detail:
THC ₫2,748,480 / Cont
BILL ₫588,960 / Cont
SEAL ₫122,700 / Cont
₫61,988,040 ₫65,448,180 30-11-2023
Ha Noi (Yen Vien Station)
Tianjin
Ha Noi (Yen Vien Station), Ha Noi, Vietnam
Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
40'HQ Sun 10 Days
Direct
₫3,460,140
Detail:
THC ₫2,748,480 / Cont
BILL ₫588,960 / Cont
SEAL ₫122,700 / Cont
₫61,988,040 ₫65,448,180 30-11-2023
 • Comment
 • Share

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Ref #88078 | 08-11-2023 13:28

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Tashkent
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tashkent, Uzbekistan
40'GP Daily 40 Days
Direct
₫23,333,520
Detail:
THC ₫2,647,080 / Cont
BILL ₫588,240 / Cont
SEAL ₫122,550 / Cont
Trucking ₫19,975,650 / Cont
₫192,403,500 ₫215,737,020 30-11-2023
Ho Chi Minh
Tashkent
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tashkent, Uzbekistan
40'HQ Daily 40 Days
Direct
₫23,333,520
Detail:
THC ₫2,647,080 / Cont
BILL ₫588,240 / Cont
SEAL ₫122,550 / Cont
Trucking ₫19,975,650 / Cont
₫192,403,500 ₫215,737,020 30-11-2023
 • Comment
 • Share

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Ref #88077 | 08-11-2023 13:26

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ha Noi
Tashkent
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Tashkent, Uzbekistan
40'GP Daily 35 Days
Direct
₫3,357,870
Detail:
THC ₫2,647,080 / Cont
BILL ₫588,240 / Cont
SEAL ₫122,550 / Cont
₫192,403,500 ₫195,761,370 30-11-2023
Ha Noi
Tashkent
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Tashkent, Uzbekistan
40'HQ Daily 35 Days
Direct
₫3,357,870
Detail:
THC ₫2,647,080 / Cont
BILL ₫588,240 / Cont
SEAL ₫122,550 / Cont
₫192,403,500 ₫195,761,370 30-11-2023
 • Comment
 • Share

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Ref #86614 | 30-10-2023 14:05

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Almaty
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Almaty, Almaty, Kazakhstan
20'GP Daily 20 Days
Direct
₫5,036,760
Detail:
THC ₫1,333,260 / Cont
BILL ₫592,560 / Cont
SEAL ₫123,450 / Cont
₫158,386,350 ₫163,423,110 30-11-2023
Ho Chi Minh
Almaty
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Almaty, Almaty, Kazakhstan
40'GP Daily 20 Days
Direct
₫22,344,450
Detail:
THC ₫2,641,830 / Cont
BILL ₫592,560 / Cont
SEAL ₫123,450 / Cont
₫171,595,500 ₫193,939,950 30-11-2023
Ho Chi Minh
Almaty
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Almaty, Almaty, Kazakhstan
40'HQ Daily 20 Days
Direct
₫22,344,450
Detail:
THC ₫2,641,830 / Cont
BILL ₫592,560 / Cont
SEAL ₫123,450 / Cont
₫171,595,500 ₫193,939,950 30-11-2023
 • Comment
 • Share

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Ref #86613 | 30-10-2023 14:03

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Buon Ma Thuot
Almaty
Buon Ma Thuot, Dak Lak, Vietnam
Almaty, Almaty, Kazakhstan
20'GP Daily 20 Days
Direct
₫35,405,460
Detail:
THC ₫1,333,260 / Cont
BILL ₫592,560 / Cont
SEAL ₫123,450 / Cont
Trucking ₫33,356,190 / Cont
₫159,620,850 ₫195,026,310 30-11-2023
Buon Ma Thuot
Almaty
Buon Ma Thuot, Dak Lak, Vietnam
Almaty, Almaty, Kazakhstan
40'GP Daily 20 Days
Direct
₫36,714,030
Detail:
THC ₫2,641,830 / Cont
BILL ₫592,560 / Cont
SEAL ₫123,450 / Cont
Trucking ₫33,356,190 / Cont
₫171,595,500 ₫208,309,530 30-11-2023
Buon Ma Thuot
Almaty
Buon Ma Thuot, Dak Lak, Vietnam
Almaty, Almaty, Kazakhstan
40'HQ Daily 20 Days
Direct
₫36,714,030
Detail:
THC ₫2,641,830 / Cont
BILL ₫592,560 / Cont
SEAL ₫123,450 / Cont
Trucking ₫33,356,190 / Cont
₫171,595,500 ₫208,309,530 30-11-2023
 • Comment
 • Share