RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Contact person: Mr. Oanh Nguyễn

Pos: Sales Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Contact person: Mr. Oanh Nguyễn

Pos: Sales Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Introductions

RATRACO SOLUTIONS là một công ty cung cấp dịch vụ logicstics, dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế bằng đường sắt, đường bộ, đường biển, dịch vụ khai báo hải quan, bốc xếp, đóng góp, lưu...

See more >>
RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Ref #86613 | 30-10-2023 14:03

country

Shipping service | Buon Ma Thuot - Almaty | Vietnam-Kazakhstan (Rail)

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Buon Ma Thuot
Almaty
Buon Ma Thuot, Dak Lak, Vietnam
Almaty, Almaty, Kazakhstan
20'GP Daily 20 Days
Direct
₫35,405,460
Detail:
THC ₫1,333,260 / Cont
BILL ₫592,560 / Cont
SEAL ₫123,450 / Cont
Trucking ₫33,356,190 / Cont
₫159,620,850 ₫195,026,310 30-11-2023
Buon Ma Thuot
Almaty
Buon Ma Thuot, Dak Lak, Vietnam
Almaty, Almaty, Kazakhstan
40'GP Daily 20 Days
Direct
₫36,714,030
Detail:
THC ₫2,641,830 / Cont
BILL ₫592,560 / Cont
SEAL ₫123,450 / Cont
Trucking ₫33,356,190 / Cont
₫171,595,500 ₫208,309,530 30-11-2023
Buon Ma Thuot
Almaty
Buon Ma Thuot, Dak Lak, Vietnam
Almaty, Almaty, Kazakhstan
40'HQ Daily 20 Days
Direct
₫36,714,030
Detail:
THC ₫2,641,830 / Cont
BILL ₫592,560 / Cont
SEAL ₫123,450 / Cont
Trucking ₫33,356,190 / Cont
₫171,595,500 ₫208,309,530 30-11-2023
  • Comment
  • Share