CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT (RATRACO)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT (RATRACO) Company verify by Phaata

Contact person: Mr. Quốc Hà

Pos: Sales Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT (RATRACO) Company verify by Phaata

Contact person: Mr. Quốc Hà

Pos: Sales Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

RATRACO là một công ty cung cấp dịch vụ logicstics, dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế bằng đường sắt, đường bộ, đường biển, dịch vụ khai báo hải quan, bốc xếp, đóng góp, lưu kho hàng...

See more >>
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT (RATRACO)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT (RATRACO) Company verify by Phaata

Ref #97364 | 12-04-2024 10:02

country

Shipping service | Cam Le - Di An | Vietnam-Vietnam (Rail)

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Cam Le
Di An
Cam Le, Da Nang, Vietnam
Di An, Binh Duong, Vietnam
40'GP Daily 3 Days
Direct
₫1,132,650
Detail:
LOLO ₫1,132,650 / Cont
₫11,125,140 ₫12,257,790 30-04-2024
Cam Le
Di An
Cam Le, Da Nang, Vietnam
Di An, Binh Duong, Vietnam
40'HQ Daily 3 Days
Direct
₫1,132,650
Detail:
LOLO ₫1,132,650 / Cont
₫11,125,140 ₫12,257,790 30-04-2024
  • Contact
  • Chat now
  • Share
  • 268,299 Viewed