RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Contact person: Mr. Oanh Nguyễn

Pos: Sales Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Contact person: Mr. Oanh Nguyễn

Pos: Sales Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Introductions

RATRACO SOLUTIONS là một công ty cung cấp dịch vụ logicstics, dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế bằng đường sắt, đường bộ, đường biển, dịch vụ khai báo hải quan, bốc xếp, đóng góp, lưu...

See more >>
RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Ref #85809 | 12-10-2023 10:32

country

Shipping service | Ha Noi - Saint Petersburg | Vietnam-Russia (Rail)

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ha Noi
Saint Petersburg
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Saint Petersburg, Leningradskaja, Russia
40'GP Daily 29 Days
Direct
₫3,467,190
Detail:
THC ₫2,754,080 / Cont
BILL ₫590,160 / Cont
SEAL ₫122,950 / Cont
₫185,654,500 ₫189,121,690 31-10-2023
Ha Noi
Saint Petersburg
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Saint Petersburg, Leningradskaja, Russia
40'HQ Daily 29 Days
Direct
₫3,467,190
Detail:
THC ₫2,754,080 / Cont
BILL ₫590,160 / Cont
SEAL ₫122,950 / Cont
₫185,654,500 ₫189,121,690 31-10-2023
  • Comment
  • Share