RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Contact person: Mr. Oanh Nguyễn

Pos: Sales Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Contact person: Mr. Oanh Nguyễn

Pos: Sales Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Introductions

RATRACO SOLUTIONS là một công ty cung cấp dịch vụ logicstics, dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế bằng đường sắt, đường bộ, đường biển, dịch vụ khai báo hải quan, bốc xếp, đóng góp, lưu...

See more >>
RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Ref #88904 | 14-11-2023 13:55

country

Shipping service | Ha Noi (Yen Vien Station) - Tianjin | Vietnam-China (Rail)

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ha Noi (Yen Vien Station)
Tianjin
Ha Noi (Yen Vien Station), Ha Noi, Vietnam
Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
20'GP Sun 10 Days
Direct
₫2,061,360
Detail:
THC ₫1,349,700 / Cont
BILL ₫588,960 / Cont
SEAL ₫122,700 / Cont
₫52,761,000 ₫54,822,360 30-11-2023
Ha Noi (Yen Vien Station)
Tianjin
Ha Noi (Yen Vien Station), Ha Noi, Vietnam
Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
40'GP Sun 10 Days
Direct
₫3,460,140
Detail:
THC ₫2,748,480 / Cont
BILL ₫588,960 / Cont
SEAL ₫122,700 / Cont
₫61,988,040 ₫65,448,180 30-11-2023
Ha Noi (Yen Vien Station)
Tianjin
Ha Noi (Yen Vien Station), Ha Noi, Vietnam
Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
40'HQ Sun 10 Days
Direct
₫3,460,140
Detail:
THC ₫2,748,480 / Cont
BILL ₫588,960 / Cont
SEAL ₫122,700 / Cont
₫61,988,040 ₫65,448,180 30-11-2023
  • Contact
  • Chat now
  • Share
  • 11,553 Viewed