CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT (RATRACO)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT (RATRACO) Company verify by Phaata

Contact person: Mr. Quốc Hà

Pos: Sales Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT (RATRACO) Company verify by Phaata

Contact person: Mr. Quốc Hà

Pos: Sales Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

RATRACO là một công ty cung cấp dịch vụ logicstics, dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế bằng đường sắt, đường bộ, đường biển, dịch vụ khai báo hải quan, bốc xếp, đóng góp, lưu kho hàng...

See more >>

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT (RATRACO) Company verify by Phaata

Ref #100258 | 05-06-2024 08:48

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Dong Anh
Moscow
Dong Anh, Ha Noi, Vietnam
Moscow, Moskovskaja, Russia
40'HQ Wed/ Sun 26 Days
Direct
$130
Detail:
THC $104 / Cont
BILL $22 / Cont
SEAL $4 / Cont
$8,600 $8,730 30-06-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 328 Viewed

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT (RATRACO) Company verify by Phaata

Ref #100545 | 10-06-2024 14:26

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Dong Anh
Yangpu
Dong Anh, Ha Noi, Vietnam
Yangpu, Shanghai, Shanghai, China
40'HQ Wed/ Sun 14 Days
Direct
$130
Detail:
THC $104 / Cont
BILL $22 / Cont
SEAL $4 / Cont
$2,497.84 $2,627.84 30-06-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 55,373 Viewed

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT (RATRACO) Company verify by Phaata

Ref #100542 | 10-06-2024 14:21

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Dong Anh
Linyi
Dong Anh, Ha Noi, Vietnam
Linyi, Linyi, Shandong, China
40'HQ Wed/ Sun 10 Days
Direct
$130
Detail:
THC $104 / Cont
BILL $22 / Cont
SEAL $4 / Cont
$2,812.52 $2,942.52 30-06-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 273 Viewed

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT (RATRACO) Company verify by Phaata

Ref #100540 | 10-06-2024 14:17

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Dong Anh
Chongqing
Dong Anh, Ha Noi, Vietnam
Chongqing, Chongqing, Chongqing, China
40'HQ Wed/ Sun 8 Days
Direct
$130
Detail:
THC $104 / Cont
BILL $22 / Cont
SEAL $4 / Cont
$1,966.8 $2,096.8 30-06-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 264 Viewed

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT (RATRACO) Company verify by Phaata

Ref #100537 | 10-06-2024 14:14

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Dong Anh
Guangzhou
Dong Anh, Ha Noi, Vietnam
Guangzhou, Guangzhou, Guangdong, China
40'HQ Wed/ Sun 5 Days
Direct
$130
Detail:
THC $104 / Cont
BILL $22 / Cont
SEAL $4 / Cont
$1,534.1 $1,664.1 30-06-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 257 Viewed

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT (RATRACO) Company verify by Phaata

Ref #100536 | 10-06-2024 14:11

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Dong Anh
Tianjin
Dong Anh, Ha Noi, Vietnam
Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
40'HQ Wed/ Sun 13 Days
Direct
$131.1
Detail:
THC $104.27 / Cont
BILL $22.83 / Cont
SEAL $4 / Cont
$2,438.83 $2,569.93 30-06-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 245 Viewed

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT (RATRACO) Company verify by Phaata

Ref #100534 | 10-06-2024 14:09

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Dong Anh
Almaty
Dong Anh, Ha Noi, Vietnam
Almaty, Almaty, Kazakhstan
40'HQ Wed/ Sun 20 Days
Direct
$131.77
Detail:
THC $104.24 / Cont
BILL $22.81 / Cont
SEAL $4.72 / Cont
$6,300 $6,431.77 30-06-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 20 Viewed

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT (RATRACO) Company verify by Phaata

Ref #100532 | 10-06-2024 14:02

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Dong Anh
Trang Bom
Dong Anh, Ha Noi, Vietnam
Trang Bom, Dong Nai, Vietnam
40'HQ Daily 4 Days
Direct
$0
Surchages included
$663.99 $663.99 30-06-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 18 Viewed

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT (RATRACO) Company verify by Phaata

Ref #100459 | 10-06-2024 08:28

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Trang Bom
Tuy Phuoc
Trang Bom, Dong Nai, Vietnam
Tuy Phuoc, Binh Dinh, Vietnam
40'HQ Daily 2 Days
Direct
$0
Surchages included
$270.76 $270.76 30-06-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 10,789 Viewed

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT (RATRACO) Company verify by Phaata

Ref #100406 | 07-06-2024 13:19

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Trang Bom
Thanh Khe
Trang Bom, Dong Nai, Vietnam
Thanh Khe, Da Nang, Vietnam
40'HQ Daily 3 Days
Direct
$0
Surchages included
$516.44 $516.44 30-06-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 31 Viewed

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT (RATRACO) Company verify by Phaata

Ref #100405 | 07-06-2024 13:18

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Trang Bom
Dong Anh
Trang Bom, Dong Nai, Vietnam
Dong Anh, Ha Noi, Vietnam
40'HQ Daily 3 Days
Direct
$0
Surchages included
$614.77 $614.77 30-06-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 16 Viewed