ALLIANCE INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD

ALLIANCE INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD Company verify by Phaata

Người liên hệ: Ms. Selina Lam

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

ALLIANCE INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD Company verify by Phaata

Người liên hệ: Ms. Selina Lam

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu


Thông tin liên hệ

  • 41 CUU LONG STREET, WARD 2, TAN BINH DIST.
  • +849****** Hiện số
  • https://ailglobal.net