CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SEAS LOGISTICS

CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SEAS LOGISTICS

Người liên hệ: Mr. HUY PHÙNG MẠNH

Chức vụ: Sale Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SEAS LOGISTICS

Người liên hệ: Mr. HUY PHÙNG MẠNH

Chức vụ: Sale Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Lĩnh vực hoạt động chính 7Smarine là tập trung vào khai thác, quản lý và môi giới hàng rời nội địa và quốc tế, cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa bằng container đường biển, đường bộ, đạ...

Xem thêm >>
 • Tòa nhà VMG, 96-98 Đào Duy Anh, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • +84 922299960
 • https://www.7smarine.com/

CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SEAS LOGISTICS

28-03-2023 10:26

country
Ngày thành lập gian hàng: 28 Mar 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SEAS LOGISTICS

Ref #71980 | 27-04-2023 10:57

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Jebel Ali
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Hàng ngày 39 Ngày
Đi thẳng
4.257.000₫
Chi tiết
THC 3.074.500₫ / Cont
BILL 946.000₫ / B/L
SEAL 236.500₫ / Cont
16.555.000₫ 20.812.000₫ 15-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SEAS LOGISTICS

Ref #71729 | 26-04-2023 10:21

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Mersin
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Mersin, Mersin, Turkey
20'GP Hàng ngày 39 Ngày
Chuyển tải
4.257.000₫
Chi tiết
THC 3.074.500₫ / Cont
BILL 946.000₫ / B/L
SEAL 236.500₫ / Cont
54.395.000₫ 58.652.000₫ 15-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SEAS LOGISTICS

Ref #68216 | 03-04-2023 15:00

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Mersin
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Mersin, Mersin, Turkey
20'GP Thứ 2 44 Ngày
Chuyển tải
4.255.200₫
Chi tiết
THC 3.073.200₫ / Cont
BILL 945.600₫ / B/L
SEAL 236.400₫ / Cont
48.462.000₫ 52.717.200₫ 30-04-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SEAS LOGISTICS

Ref #67974 | 31-03-2023 17:17

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Tokyo
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Tokyo, Tokyo, Japan
40'HQ Thứ 5 12 Ngày
Đi thẳng
4.728.000₫
Chi tiết
LSS 4.728.000₫ / Cont
5.910.000₫ 10.638.000₫ 30-04-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SEAS LOGISTICS

Ref #67956 | 31-03-2023 16:48

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Lattakia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Lattakia, Syria
20'GP Thứ 2 39 Ngày
Đi thẳng
7.541.160₫
Chi tiết
THC 3.073.200₫ / Cont
BILL 945.600₫ / B/L
SEAL 236.400₫ / Cont
EFF 3.285.960₫ / B/L
56.736.000₫ 64.277.160₫ 30-04-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SEAS LOGISTICS

Ref #67954 | 31-03-2023 16:45

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Lattakia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Lattakia, Syria
20'GP Thứ 2 39 Ngày
Đi thẳng
7.547.540₫
Chi tiết
THC 3.075.800₫ / Cont
BILL 946.400₫ / B/L
SEAL 236.600₫ / Cont
EFF 3.288.740₫ / B/L
56.784.000₫ 64.331.540₫ 30-04-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SEAS LOGISTICS

Ref #67946 | 31-03-2023 16:29

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'GP Thứ 3 25 Ngày
Đi thẳng
6.524.640₫
Chi tiết
THC 4.491.600₫ / Cont
BILL 945.600₫ / B/L
SEAL 212.760₫ / Cont
LSS 874.680₫ / B/L
25.531.200₫ 32.055.840₫ 30-04-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SEAS LOGISTICS

Ref #67921 | 31-03-2023 16:04

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Kochi
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kochi, Kerala, India
20'GP Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
4.964.400₫
Chi tiết
THC 3.073.200₫ / Cont
BILL 945.600₫ / B/L
SEAL 236.400₫ / Cont
TELEX RELEASE 709.200₫ / B/L
12.292.800₫ 17.257.200₫ 30-04-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SEAS LOGISTICS

Ref #67914 | 31-03-2023 15:46

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
40'HQ Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
1.182.000₫
Chi tiết
BILL 945.600₫ / B/L
SEAL 236.400₫ / Cont
2.718.600₫ 3.900.600₫ 30-04-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SEAS LOGISTICS

Ref #67550 | 30-03-2023 16:20

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Cebu City
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cebu City, Cebu, Philippines
20'GP Hàng ngày 14 Ngày
Đi thẳng
1.182.000₫
Chi tiết
BILL 945.600₫ / B/L
SEAL 236.400₫ / Cont
12.529.200₫ 13.711.200₫ 30-04-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ
CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SEAS LOGISTICS
HUY PHÙNG MẠNH (CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SEAS LOGISTICS)