SOUTHERN CARGO LOGISTICS CO., LTD

SOUTHERN CARGO LOGISTICS CO., LTD

Người liên hệ: Ms. Vavie Huynh

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

SOUTHERN CARGO LOGISTICS CO., LTD

Người liên hệ: Ms. Vavie Huynh

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu


Thông tin liên hệ

  • 65 Tran Quoc Hoan Str., Ward 4, Tan Binh Dist., HCMC
  • +843****** Hiện số
  • https://phaata.com/100000000003299