SOUTHERN CARGO LOGISTICS CO., LTD

SOUTHERN CARGO LOGISTICS CO., LTD

Người liên hệ: Ms. Vavie Huynh

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

SOUTHERN CARGO LOGISTICS CO., LTD

Người liên hệ: Ms. Vavie Huynh

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

SOUTHERN CARGO LOGISTICS CO., LTD

Ref #74413 | 26-05-2023 14:07

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Manila
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Manila, Metro Manila, Philippines
20'GP Hàng ngày 10 Ngày
Chuyển tải
2.127.600₫
Chi tiết
BILL 945.600₫ / B/L
SEAL 236.400₫ / Cont
TELEX ( IF ANY) 945.600₫ / B/L
1.418.400₫ 3.546.000₫ 30-06-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

SOUTHERN CARGO LOGISTICS CO., LTD

Ref #74409 | 26-05-2023 11:52

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Busan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
20'RF Hàng ngày 10 Ngày
Đi thẳng
5.673.600₫
Chi tiết
THC 3.546.000₫ / Cont
BILL 945.600₫ / B/L
SEAL 236.400₫ / Cont
TELEX ( IF ANY) 945.600₫ / B/L
8.983.200₫ 14.656.800₫ 30-06-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

SOUTHERN CARGO LOGISTICS CO., LTD

Ref #74393 | 26-05-2023 08:51

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Manila
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Manila, Metro Manila, Philippines
20'GP Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
2.127.600₫
Chi tiết
BILL 945.600₫ / Cont
SEAL 236.400₫ / Cont
TELEX ( IF ANY) 945.600₫ / Cont
5.910.000₫ 8.037.600₫ 15-06-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

SOUTHERN CARGO LOGISTICS CO., LTD

Ref #74265 | 24-05-2023 14:51

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Qinzhou
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qinzhou, Qinzhou, Guangxi, China
20'GP Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
2.955.000₫
Chi tiết
BILL 945.600₫ / B/L
SEAL 236.400₫ / Cont
AMS 827.400₫ / B/L
TELEX ( IF ANY) 945.600₫ / Cont
4.137.000₫ 7.092.000₫ 14-06-2023
Ho Chi Minh
Qinzhou
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qinzhou, Qinzhou, Guangxi, China
40'GP Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
2.955.000₫
Chi tiết
BILL 945.600₫ / B/L
SEAL 236.400₫ / Cont
AMS 827.400₫ / B/L
TELEX ( IF ANY) 945.600₫ / Cont
6.619.200₫ 9.574.200₫ 14-06-2023
Ho Chi Minh
Qinzhou
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qinzhou, Qinzhou, Guangxi, China
40'HQ Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
2.955.000₫
Chi tiết
BILL 945.600₫ / B/L
SEAL 236.400₫ / Cont
AMS 827.400₫ / B/L
TELEX ( IF ANY) 945.600₫ / Cont
6.619.200₫ 9.574.200₫ 14-06-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

SOUTHERN CARGO LOGISTICS CO., LTD

Ref #74171 | 23-05-2023 15:19

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Tianjin
Hai Phong
Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Hàng ngày 10 Ngày
Chuyển tải
7.792.950₫
Chi tiết
THC 2.833.800₫ / Cont
CIC 2.833.800₫ / Cont
DO 1.062.675₫ / B/L
CLEANING 354.225₫ / Cont
Handling 708.450₫ / B/L
4.723.000₫ 12.515.950₫ 31-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

SOUTHERN CARGO LOGISTICS CO., LTD

Ref #73702 | 17-05-2023 13:39

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Yokohama
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Yokohama, Kanagawa, Japan
20'GP Hàng ngày 15 Ngày
Chuyển tải
354.375₫
Chi tiết
Handling 354.375₫ / B/L
3.071.250₫ 3.425.625₫ 31-05-2023
Hai Phong
Yokohama
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Yokohama, Kanagawa, Japan
40'GP Hàng ngày 15 Ngày
Chuyển tải
472.500₫
Chi tiết
Handling 472.500₫ / B/L
5.906.250₫ 6.378.750₫ 31-05-2023
Hai Phong
Yokohama
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Yokohama, Kanagawa, Japan
40'HQ Hàng ngày 15 Ngày
Chuyển tải
472.500₫
Chi tiết
Handling 472.500₫ / B/L
5.906.250₫ 6.378.750₫ 31-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

SOUTHERN CARGO LOGISTICS CO., LTD

Ref #73700 | 17-05-2023 13:34

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Yokohama
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Yokohama, Kanagawa, Japan
20'GP Hàng ngày 15 Ngày
Đi thẳng
4.725.000₫
Chi tiết
THC 2.835.000₫ / Cont
BILL 945.000₫ / B/L
SEAL 236.250₫ / Cont
TELEX ( IF ANY) 708.750₫ / B/L
2.835.000₫ 7.560.000₫ 31-05-2023
Hai Phong
Yokohama
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Yokohama, Kanagawa, Japan
40'GP Hàng ngày 15 Ngày
Đi thẳng
6.260.625₫
Chi tiết
THC 4.370.625₫ / Cont
BILL 945.000₫ / B/L
SEAL 236.250₫ / Cont
TELEX ( IF ANY) 708.750₫ / B/L
5.433.750₫ 11.694.375₫ 31-05-2023
Hai Phong
Yokohama
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Yokohama, Kanagawa, Japan
40'HQ Hàng ngày 15 Ngày
Đi thẳng
6.260.625₫
Chi tiết
THC 4.370.625₫ / Cont
BILL 945.000₫ / B/L
SEAL 236.250₫ / Cont
TELEX ( IF ANY) 708.750₫ / B/L
5.433.750₫ 11.694.375₫ 31-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

SOUTHERN CARGO LOGISTICS CO., LTD

Ref #73699 | 17-05-2023 13:32

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Savannah
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Savannah, Chatham, Georgia, United States
20'RF Hàng ngày 50 Ngày
Chuyển tải
6.496.875₫
Chi tiết
THC 3.543.750₫ / Cont
BILL 945.000₫ / B/L
SEAL 236.250₫ / Cont
AMS 1.063.125₫ / B/L
TELEX ( IF ANY) 708.750₫ / Cont
85.050.000₫ 91.546.875₫ 31-05-2023
Ho Chi Minh
Savannah
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Savannah, Chatham, Georgia, United States
40'RF Hàng ngày 50 Ngày
Chuyển tải
8.623.125₫
Chi tiết
THC 5.670.000₫ / Cont
BILL 945.000₫ / B/L
SEAL 236.250₫ / Cont
AMS 1.063.125₫ / B/L
TELEX ( IF ANY) 708.750₫ / Cont
70.875.000₫ 79.498.125₫ 31-05-2023
Ho Chi Minh
Savannah
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Savannah, Chatham, Georgia, United States
40'RQ Hàng ngày 50 Ngày
Chuyển tải
8.623.125₫
Chi tiết
THC 5.670.000₫ / Cont
BILL 945.000₫ / B/L
SEAL 236.250₫ / Cont
AMS 1.063.125₫ / B/L
TELEX ( IF ANY) 708.750₫ / Cont
70.875.000₫ 79.498.125₫ 31-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

SOUTHERN CARGO LOGISTICS CO., LTD

Ref #73429 | 16-05-2023 08:59

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Qinzhou Port
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Qinzhou Port, Qinzhou, Guangxi, China
20'GP Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
2.126.700₫
Chi tiết
BILL 945.200₫ / B/L
SEAL 236.300₫ / Cont
AMS 945.200₫ / Cont
3.190.050₫ 5.316.750₫ 31-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

SOUTHERN CARGO LOGISTICS CO., LTD

Ref #73256 | 13-05-2023 09:19

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Xiamen
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
40'GP Hàng ngày 10 Ngày
Đi thẳng
5.555.400₫
Chi tiết
THC 4.373.400₫ / Cont
BILL 945.600₫ / Cont
SEAL 236.400₫ / Cont
4.255.200₫ 9.810.600₫ 31-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ
SOUTHERN CARGO LOGISTICS CO., LTD
Vavie Huynh (SOUTHERN CARGO LOGISTICS CO., LTD)