a hartrodt

a hartrodt

Người liên hệ: Mr. Tuấn Anh Lê

Chức vụ: Account Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
73133 Hamburg
> Ho Chi Minh
Hamburg, Hamburg, Germany
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Chủ nhật 40 Ngày
4.255.200₫
Chi tiết
LCC 4.255.200₫
10.638.000₫ 14.893.200₫ 31-05-2023
73133 Hamburg
> Ho Chi Minh
Hamburg, Hamburg, Germany
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Chủ nhật 40 Ngày
5.910.000₫
Chi tiết
LCC 5.910.000₫
18.912.000₫ 24.822.000₫ 31-05-2023
73133 Hamburg
> Ho Chi Minh
Hamburg, Hamburg, Germany
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Chủ nhật 40 Ngày
5.910.000₫
Chi tiết
LCC 5.910.000₫
18.912.000₫ 24.822.000₫ 31-05-2023
73132 Rotterdam
> Ho Chi Minh
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 5/ Thứ 6 40 Ngày
4.255.200₫
Chi tiết
LCC 4.255.200₫
10.638.000₫ 14.893.200₫ 31-05-2023
73132 Rotterdam
> Ho Chi Minh
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 5/ Thứ 6 40 Ngày
5.910.000₫
Chi tiết
LCC 5.910.000₫
16.548.000₫ 22.458.000₫ 31-05-2023
73132 Rotterdam
> Ho Chi Minh
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 5/ Thứ 6 40 Ngày
5.910.000₫
Chi tiết
LCC 5.910.000₫
16.548.000₫ 22.458.000₫ 31-05-2023
  • Hiển thị