a hartrodt

a hartrodt

Người liên hệ: Mr. Tuấn Anh Lê

Chức vụ: Account Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

a hartrodt

Người liên hệ: Mr. Tuấn Anh Lê

Chức vụ: Account Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

Transport is our Business We take over and manage all the transport and logistics tasks associated with your business. Worldwide. From door to door.

Xem thêm >>
 • Tầng 7, Tòa nhà D&D Tower, số 458 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 02, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • +848****** Hiện số
 • https://www.hartrodt.com/

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Frankfurt (FRA)
Ho Chi Minh (SGN)
Frankfurt, Hesse, Germany (FRA)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Thứ 2/ Thứ 4 1 Ngày
Đi thẳng
40.290
₫/kg
948.000₫
Chi tiết
Do 948.000₫ / Kg
988.290₫ 01-11-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 87.973 Lượt xem

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Frankfurt (FRA)
Ho Chi Minh (SGN)
Frankfurt, Hesse, Germany (FRA)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Thứ 2/ Thứ 4 1 Ngày
Đi thẳng
40.290
₫/kg
1.306.581₫
Chi tiết
THC 3.081₫ / Kg
X-Ray 474.000₫ / Shipment
Hanlding 592.500₫ / Shipment
AMS 237.000₫ / Shipment
1.346.871₫ 30-06-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 89.673 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hamburg
Ho Chi Minh
Hamburg, Hamburg, Germany
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Chủ nhật 40 Ngày
Đi thẳng
4.255.200₫
Chi tiết
LCC 4.255.200₫ / Cont
10.638.000₫ 14.893.200₫ 31-05-2023
Hamburg
Ho Chi Minh
Hamburg, Hamburg, Germany
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Chủ nhật 40 Ngày
Đi thẳng
5.910.000₫
Chi tiết
LCC 5.910.000₫ / Cont
18.912.000₫ 24.822.000₫ 31-05-2023
Hamburg
Ho Chi Minh
Hamburg, Hamburg, Germany
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Chủ nhật 40 Ngày
Đi thẳng
5.910.000₫
Chi tiết
LCC 5.910.000₫ / Cont
18.912.000₫ 24.822.000₫ 31-05-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 6.228 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Rotterdam
Ho Chi Minh
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 5/ Thứ 6 40 Ngày
Đi thẳng
4.255.200₫
Chi tiết
LCC 4.255.200₫ / Cont
10.638.000₫ 14.893.200₫ 31-05-2023
Rotterdam
Ho Chi Minh
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 5/ Thứ 6 40 Ngày
Đi thẳng
5.910.000₫
Chi tiết
LCC 5.910.000₫ / Cont
16.548.000₫ 22.458.000₫ 31-05-2023
Rotterdam
Ho Chi Minh
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 5/ Thứ 6 40 Ngày
Đi thẳng
5.910.000₫
Chi tiết
LCC 5.910.000₫ / Cont
16.548.000₫ 22.458.000₫ 31-05-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 222 Lượt xem

a hartrodt

10-05-2023 13:57

country
Ngày thành lập gian hàng: 10 May 2023