CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT RATRACO (RATRACO TRADING)

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT RATRACO (RATRACO TRADING)

Người liên hệ: Ms. Linh Vũ

Chức vụ: Sale

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
76025 Trang Bom
> Duisburg
Trang Bom, Dong Nai, Vietnam
Duisburg, Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Germany
40'HQ Hàng ngày 40 Ngày
3.000.375₫
Chi tiết
THC 2.362.500₫
BILL 519.750₫
SEAL 118.125₫
227.981.250₫ 230.981.625₫ 30-06-2023
76021 Ha Noi
> Nanning
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Nanning, Nanning City, Guangxi, China
40'HQ Hàng ngày 5 Ngày
3.081.000₫
Chi tiết
THC 2.370.000₫
BILL 592.500₫
SEAL 118.500₫
21.567.000₫ 24.648.000₫ 30-06-2023
73695 Trang Bom
> Duisburg
Trang Bom, Dong Nai, Vietnam
Duisburg, Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Germany
40'GP Hàng ngày 40 Ngày
3.000.375₫
Chi tiết
THC 2.362.500₫
BILL 519.750₫
SEAL 118.125₫
227.981.250₫ 230.981.625₫ 31-05-2023
73695 Trang Bom
> Duisburg
Trang Bom, Dong Nai, Vietnam
Duisburg, Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Germany
40'HQ Hàng ngày 40 Ngày
3.000.375₫
Chi tiết
THC 2.362.500₫
BILL 519.750₫
SEAL 118.125₫
227.981.250₫ 230.981.625₫ 31-05-2023
73694 Trang Bom
> Hamburg
Trang Bom, Dong Nai, Vietnam
Hamburg, Hamburg, Germany
40'GP Hàng ngày 40 Ngày
3.000.375₫
Chi tiết
THC 2.362.500₫
BILL 519.750₫
SEAL 118.125₫
227.981.250₫ 230.981.625₫ 31-05-2023
73694 Trang Bom
> Hamburg
Trang Bom, Dong Nai, Vietnam
Hamburg, Hamburg, Germany
40'HQ Hàng ngày 40 Ngày
3.000.375₫
Chi tiết
THC 2.362.500₫
BILL 519.750₫
SEAL 118.125₫
227.981.250₫ 230.981.625₫ 31-05-2023
73692 Trang Bom
> Almaty
Trang Bom, Dong Nai, Vietnam
Almaty, Almaty, Kazakhstan
40'GP Hàng ngày 35 Ngày
3.000.375₫
Chi tiết
THC 2.362.500₫
BILL 519.750₫
SEAL 118.125₫
220.893.750₫ 223.894.125₫ 31-05-2023
73692 Trang Bom
> Almaty
Trang Bom, Dong Nai, Vietnam
Almaty, Almaty, Kazakhstan
40'HQ Hàng ngày 35 Ngày
3.000.375₫
Chi tiết
THC 2.362.500₫
BILL 519.750₫
SEAL 118.125₫
220.893.750₫ 223.894.125₫ 31-05-2023
73691 Trang Bom
> Moscow
Trang Bom, Dong Nai, Vietnam
Moscow, Moskovskaja, Russia
40'GP Hàng ngày 33 Ngày
3.000.375₫
Chi tiết
THC 2.362.500₫
BILL 519.750₫
SEAL 118.125₫
254.677.500₫ 257.677.875₫ 31-05-2023
73691 Trang Bom
> Moscow
Trang Bom, Dong Nai, Vietnam
Moscow, Moskovskaja, Russia
40'HQ Hàng ngày 33 Ngày
3.000.375₫
Chi tiết
THC 2.362.500₫
BILL 519.750₫
SEAL 118.125₫
254.677.500₫ 257.677.875₫ 31-05-2023
  • Hiển thị