CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT RATRACO (RATRACO TRADING)

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT RATRACO (RATRACO TRADING)

Người liên hệ: Ms. Linh Vũ

Chức vụ: Sale

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
77710 Trang Bom
> Biala Podlaska
Trang Bom, Dong Nai, Vietnam
Biala Podlaska, Lubelskie, Poland
40'HQ Hàng ngày 40 Ngày
3.099.200₫
Chi tiết
THC 2.384.000₫
BILL 596.000₫
SEAL 119.200₫
210.984.000₫ 214.083.200₫ 31-07-2023
77709 Trang Bom
> Duisburg
Trang Bom, Dong Nai, Vietnam
Duisburg, Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Germany
40'HQ Hàng ngày 40 Ngày
3.099.200₫
Chi tiết
THC 2.384.000₫
BILL 596.000₫
SEAL 119.200₫
230.056.000₫ 233.155.200₫ 31-07-2023
77708 Trang Bom
> Hamburg
Trang Bom, Dong Nai, Vietnam
Hamburg, Hamburg, Germany
40'HQ Hàng ngày 40 Ngày
3.099.200₫
Chi tiết
THC 2.384.000₫
BILL 596.000₫
SEAL 119.200₫
230.056.000₫ 233.155.200₫ 31-07-2023
77707 Trang Bom
> Moscow
Trang Bom, Dong Nai, Vietnam
Moscow, Moskovskaja, Russia
40'HQ Hàng ngày 33 Ngày
3.099.200₫
Chi tiết
THC 2.384.000₫
BILL 596.000₫
SEAL 119.200₫
215.752.000₫ 218.851.200₫ 31-07-2023
77706 Trang Bom
> Almaty
Trang Bom, Dong Nai, Vietnam
Almaty, Almaty, Kazakhstan
40'HQ Hàng ngày 35 Ngày
3.099.200₫
Chi tiết
THC 2.384.000₫
BILL 596.000₫
SEAL 119.200₫
222.904.000₫ 226.003.200₫ 31-07-2023
77705 Trang Bom
> Ulaan Baatar
Trang Bom, Dong Nai, Vietnam
Ulaan Baatar, Mongolia
20'GP Hàng ngày 30 Ngày
3.099.200₫
Chi tiết
THC 2.384.000₫
BILL 596.000₫
SEAL 119.200₫
106.088.000₫ 109.187.200₫ 31-07-2023
77705 Trang Bom
> Ulaan Baatar
Trang Bom, Dong Nai, Vietnam
Ulaan Baatar, Mongolia
40'HQ Hàng ngày 30 Ngày
3.099.200₫
Chi tiết
THC 2.384.000₫
BILL 596.000₫
SEAL 119.200₫
147.808.000₫ 150.907.200₫ 31-07-2023
77702 Trang Bom
> Putian
Trang Bom, Dong Nai, Vietnam
Putian, Putian, Fujian, China
40'HQ Hàng ngày 15 Ngày
3.099.200₫
Chi tiết
THC 2.384.000₫
BILL 596.000₫
SEAL 119.200₫
82.724.800₫ 85.824.000₫ 31-07-2023
77701 Trang Bom
> Nanning
Trang Bom, Dong Nai, Vietnam
Nanning, Nanning City, Guangxi, China
40'HQ Hàng ngày 10 Ngày
3.099.200₫
Chi tiết
THC 2.384.000₫
BILL 596.000₫
SEAL 119.200₫
39.145.280₫ 42.244.480₫ 31-07-2023
77700 Trang Bom
> Pingxiang
Trang Bom, Dong Nai, Vietnam
Pingxiang, Chongzuo, Guangxi, China
40'HQ Hàng ngày 8 Ngày
3.099.200₫
Chi tiết
THC 2.384.000₫
BILL 596.000₫
SEAL 119.200₫
35.044.800₫ 38.144.000₫ 31-07-2023
  • Hiển thị