CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT RATRACO (RATRACO TRADING)

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT RATRACO (RATRACO TRADING)

Người liên hệ: Ms. Linh Vũ

Chức vụ: Sale

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT RATRACO (RATRACO TRADING)

Người liên hệ: Ms. Linh Vũ

Chức vụ: Sale

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Giới thiệu

RATRACO TRADING - Công ty TNHH MTV Thương mại Đường sắt Ratraco là một trong những đơn vị tiên phong, cung cấp những dịch vụ như: - Đại lý khai báo hải quan - Làm thủ tục xuất nhập khẩu - Vận chuy...

Xem thêm >>

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT RATRACO (RATRACO TRADING)

Ref #95509 | 13-03-2024 10:56

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Dong Nai
Ha Noi
Dong Nai, Dong Nai, Vietnam
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
17.181.500₫ 17.181.500₫ 31-03-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 33.888 Lượt xem

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT RATRACO (RATRACO TRADING)

Ref #95508 | 13-03-2024 10:55

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ha Noi
Dong Nai
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Dong Nai, Dong Nai, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
17.181.500₫ 17.181.500₫ 31-03-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 683 Lượt xem

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT RATRACO (RATRACO TRADING)

Ref #95507 | 13-03-2024 10:55

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Dong Anh
Trang Bom
Dong Anh, Ha Noi, Vietnam
Trang Bom, Dong Nai, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
17.181.500₫ 17.181.500₫ 31-03-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 643 Lượt xem

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT RATRACO (RATRACO TRADING)

Ref #95506 | 13-03-2024 10:55

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Trang Bom
Dong Anh
Trang Bom, Dong Nai, Vietnam
Dong Anh, Ha Noi, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
17.181.500₫ 17.181.500₫ 31-03-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 604 Lượt xem

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT RATRACO (RATRACO TRADING)

Ref #95505 | 13-03-2024 10:54

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Trang Bom
Saint Petersburg
Trang Bom, Dong Nai, Vietnam
Saint Petersburg, Leningradskaja, Russia
40'HQ Hàng ngày 30 Ngày
Đi thẳng
3.027.680₫
Chi tiết
THC 2.384.000₫ / Cont
BILL 524.480₫ / Cont
SEAL 119.200₫ / Cont
210.984.000₫ 214.011.680₫ 31-03-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 555 Lượt xem

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT RATRACO (RATRACO TRADING)

Ref #95504 | 13-03-2024 10:52

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Trang Bom
Verona
Trang Bom, Dong Nai, Vietnam
Verona, Verona, Veneto, Italy
40'HQ Hàng ngày 35 Ngày
Đi thẳng
3.099.200₫
Chi tiết
THC 2.384.000₫ / Cont
BILL 596.000₫ / Cont
SEAL 119.200₫ / Cont
236.016.000₫ 239.115.200₫ 31-03-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 174 Lượt xem

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT RATRACO (RATRACO TRADING)

Ref #95503 | 13-03-2024 10:52

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Trang Bom
Milano
Trang Bom, Dong Nai, Vietnam
Milano, Milano, Lombardia, Italy
40'HQ Hàng ngày 35 Ngày
Đi thẳng
3.027.680₫
Chi tiết
THC 2.384.000₫ / Cont
BILL 524.480₫ / Cont
SEAL 119.200₫ / Cont
236.016.000₫ 239.043.680₫ 31-03-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 182 Lượt xem

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT RATRACO (RATRACO TRADING)

Ref #95502 | 13-03-2024 10:52

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Trang Bom
Biala Podlaska
Trang Bom, Dong Nai, Vietnam
Biala Podlaska, Lubelskie, Poland
40'HQ Hàng ngày 32 Ngày
Đi thẳng
3.027.680₫
Chi tiết
THC 2.384.000₫ / Cont
BILL 524.480₫ / Cont
SEAL 119.200₫ / Cont
216.944.000₫ 219.971.680₫ 31-03-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 186 Lượt xem

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT RATRACO (RATRACO TRADING)

Ref #95501 | 13-03-2024 10:51

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Trang Bom
Duisburg
Trang Bom, Dong Nai, Vietnam
Duisburg, Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Germany
40'HQ Hàng ngày 38 Ngày
Đi thẳng
3.027.680₫
Chi tiết
THC 2.384.000₫ / Cont
BILL 524.480₫ / Cont
SEAL 119.200₫ / Cont
224.096.000₫ 227.123.680₫ 31-03-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 198 Lượt xem

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT RATRACO (RATRACO TRADING)

Ref #95500 | 13-03-2024 10:51

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Trang Bom
Hamburg
Trang Bom, Dong Nai, Vietnam
Hamburg, Hamburg, Germany
40'HQ Hàng ngày 38 Ngày
Đi thẳng
3.027.680₫
Chi tiết
THC 2.384.000₫ / Cont
BILL 524.480₫ / Cont
SEAL 119.200₫ / Cont
224.096.000₫ 227.123.680₫ 31-03-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 204 Lượt xem