CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT RATRACO (RATRACO TRADING)

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT RATRACO (RATRACO TRADING)

Người liên hệ: Ms. Linh Vũ

Chức vụ:

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Đánh giá

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT RATRACO (RATRACO TRADING)

Người liên hệ: Ms. Linh Vũ

Chức vụ:

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

RATRACO TRADING - Công ty TNHH MTV Thương mại Đường sắt Ratraco là một trong những đơn vị tiên phong, cung cấp những dịch vụ như: - Đại lý khai báo hải quan - Làm thủ tục xuất nhập khẩu - Vận chuy...

Xem thêm >>

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT RATRACO (RATRACO TRADING)

Ref #79953 | 17-08-2023 15:02

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Trang Bom
Verona
Trang Bom, Dong Nai, Vietnam
Verona, Verona, Veneto, Italy
40'HQ Hàng ngày 840 giờ
Đi thẳng
3.099.200₫
Chi tiết
THC 2.384.000₫ / Cont
BILL 596.000₫ / Cont
SEAL 119.200₫ / Cont
231.248.000₫ 234.347.200₫ 31-08-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT RATRACO (RATRACO TRADING)

Ref #79952 | 17-08-2023 15:02

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Trang Bom
Milano
Trang Bom, Dong Nai, Vietnam
Milano, Milano, Lombardia, Italy
40'HQ Hàng ngày 840 giờ
Đi thẳng
3.099.200₫
Chi tiết
THC 2.384.000₫ / Cont
BILL 596.000₫ / Cont
SEAL 119.200₫ / Cont
231.248.000₫ 234.347.200₫ 31-08-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT RATRACO (RATRACO TRADING)

Ref #79951 | 17-08-2023 15:01

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Trang Bom
Biala Podlaska
Trang Bom, Dong Nai, Vietnam
Biala Podlaska, Lubelskie, Poland
40'HQ Hàng ngày 960 giờ
Đi thẳng
3.099.200₫
Chi tiết
THC 2.384.000₫ / Cont
BILL 596.000₫ / Cont
SEAL 119.200₫ / Cont
214.560.000₫ 217.659.200₫ 31-08-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT RATRACO (RATRACO TRADING)

Ref #79950 | 17-08-2023 15:01

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Trang Bom
Duisburg
Trang Bom, Dong Nai, Vietnam
Duisburg, Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Germany
40'HQ Hàng ngày 960 giờ
Đi thẳng
3.099.200₫
Chi tiết
THC 2.384.000₫ / Cont
BILL 596.000₫ / Cont
SEAL 119.200₫ / Cont
224.096.000₫ 227.195.200₫ 31-08-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT RATRACO (RATRACO TRADING)

Ref #79949 | 17-08-2023 15:01

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Trang Bom
Hamburg
Trang Bom, Dong Nai, Vietnam
Hamburg, Hamburg, Germany
40'HQ Hàng ngày 960 giờ
Đi thẳng
3.099.200₫
Chi tiết
THC 2.384.000₫ / Cont
BILL 596.000₫ / Cont
SEAL 119.200₫ / Cont
224.096.000₫ 227.195.200₫ 31-08-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT RATRACO (RATRACO TRADING)

Ref #79948 | 17-08-2023 15:00

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Trang Bom
Moscow
Trang Bom, Dong Nai, Vietnam
Moscow, Moskovskaja, Russia
40'HQ Hàng ngày 792 giờ
Đi thẳng
3.099.200₫
Chi tiết
THC 2.384.000₫ / Cont
BILL 596.000₫ / Cont
SEAL 119.200₫ / Cont
193.104.000₫ 196.203.200₫ 31-08-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT RATRACO (RATRACO TRADING)

Ref #79947 | 17-08-2023 15:00

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Trang Bom
Almaty
Trang Bom, Dong Nai, Vietnam
Almaty, Almaty, Kazakhstan
20'GP Hàng ngày 840 giờ
Đi thẳng
3.099.200₫
Chi tiết
THC 2.384.000₫ / Cont
BILL 596.000₫ / Cont
SEAL 119.200₫ / Cont
157.344.000₫ 160.443.200₫ 31-08-2023
Trang Bom
Almaty
Trang Bom, Dong Nai, Vietnam
Almaty, Almaty, Kazakhstan
40'HQ Hàng ngày 840 giờ
Đi thẳng
3.099.200₫
Chi tiết
THC 2.384.000₫ / Cont
BILL 596.000₫ / Cont
SEAL 119.200₫ / Cont
189.528.000₫ 192.627.200₫ 31-08-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT RATRACO (RATRACO TRADING)

Ref #79946 | 17-08-2023 14:59

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Trang Bom
Ulaan Baatar
Trang Bom, Dong Nai, Vietnam
Ulaan Baatar, Mongolia
20'GP Hàng ngày 720 giờ
Đi thẳng
3.099.200₫
Chi tiết
THC 2.384.000₫ / Cont
BILL 596.000₫ / Cont
SEAL 119.200₫ / Cont
96.552.000₫ 99.651.200₫ 31-08-2023
Trang Bom
Ulaan Baatar
Trang Bom, Dong Nai, Vietnam
Ulaan Baatar, Mongolia
40'HQ Hàng ngày 720 giờ
Đi thẳng
3.099.200₫
Chi tiết
THC 2.384.000₫ / Cont
BILL 596.000₫ / Cont
SEAL 119.200₫ / Cont
139.464.000₫ 142.563.200₫ 31-08-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT RATRACO (RATRACO TRADING)

Ref #79945 | 17-08-2023 14:58

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Trang Bom
Putian
Trang Bom, Dong Nai, Vietnam
Putian, Putian, Fujian, China
40'HQ Hàng ngày 360 giờ
Đi thẳng
3.099.200₫
Chi tiết
THC 2.384.000₫ / Cont
BILL 596.000₫ / Cont
SEAL 119.200₫ / Cont
61.507.200₫ 64.606.400₫ 31-08-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT RATRACO (RATRACO TRADING)

Ref #79944 | 17-08-2023 14:58

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Trang Bom
Nanning
Trang Bom, Dong Nai, Vietnam
Nanning, Nanning City, Guangxi, China
40'HQ Hàng ngày 240 giờ
Đi thẳng
3.099.200₫
Chi tiết
THC 2.384.000₫ / Cont
BILL 596.000₫ / Cont
SEAL 119.200₫ / Cont
37.667.200₫ 40.766.400₫ 31-08-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT RATRACO (RATRACO TRADING)
Linh Vũ (CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT RATRACO (RATRACO TRADING))