CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT RATRACO (RATRACO TRADING)

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT RATRACO (RATRACO TRADING)

Người liên hệ: Ms. Linh Vũ

Chức vụ: Sale

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
73688 Trang Bom
> Ulaan Baatar
Trang Bom, Dong Nai, Vietnam
Ulaan Baatar, Mongolia
40'GP Hàng ngày 30 Ngày
3.000.375₫
Chi tiết
THC 2.362.500₫
BILL 519.750₫
SEAL 118.125₫
146.475.000₫ 149.475.375₫ 31-05-2023
73688 Trang Bom
> Ulaan Baatar
Trang Bom, Dong Nai, Vietnam
Ulaan Baatar, Mongolia
40'HQ Hàng ngày 30 Ngày
3.000.375₫
Chi tiết
THC 2.362.500₫
BILL 519.750₫
SEAL 118.125₫
146.475.000₫ 149.475.375₫ 31-05-2023
73325 Ha Noi
> Hamburg
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Hamburg, Hamburg, Germany
40'GP Hàng ngày 35 Ngày
3.002.280₫
Chi tiết
THC 2.364.000₫
BILL 520.080₫
SEAL 118.200₫
210.396.000₫ 213.398.280₫ 31-05-2023
73325 Ha Noi
> Hamburg
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Hamburg, Hamburg, Germany
40'HQ Hàng ngày 35 Ngày
3.002.280₫
Chi tiết
THC 2.364.000₫
BILL 520.080₫
SEAL 118.200₫
210.396.000₫ 213.398.280₫ 31-05-2023
73322 Ha Noi
> Duisburg
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Duisburg, Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Germany
40'GP Hàng ngày 35 Ngày
3.002.280₫
Chi tiết
THC 2.364.000₫
BILL 520.080₫
SEAL 118.200₫
210.396.000₫ 213.398.280₫ 31-05-2023
73322 Ha Noi
> Duisburg
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Duisburg, Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Germany
40'HQ Hàng ngày 35 Ngày
3.002.280₫
Chi tiết
THC 2.364.000₫
BILL 520.080₫
SEAL 118.200₫
210.396.000₫ 213.398.280₫ 31-05-2023
73319 Ha Noi
> Moscow
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Moscow, Moskovskaja, Russia
40'GP Hàng ngày 28 Ngày
3.002.280₫
Chi tiết
THC 2.364.000₫
BILL 520.080₫
SEAL 118.200₫
237.109.200₫ 240.111.480₫ 31-05-2023
73319 Ha Noi
> Moscow
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Moscow, Moskovskaja, Russia
40'HQ Hàng ngày 28 Ngày
3.002.280₫
Chi tiết
THC 2.364.000₫
BILL 520.080₫
SEAL 118.200₫
237.109.200₫ 240.111.480₫ 31-05-2023
73318 Ha Noi
> Almaty
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Almaty, Almaty, Kazakhstan
40'GP Hàng ngày 30 Ngày
3.002.280₫
Chi tiết
THC 2.364.000₫
BILL 520.080₫
SEAL 118.200₫
203.304.000₫ 206.306.280₫ 31-05-2023
73318 Ha Noi
> Almaty
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Almaty, Almaty, Kazakhstan
40'HQ Hàng ngày 30 Ngày
3.002.280₫
Chi tiết
THC 2.364.000₫
BILL 520.080₫
SEAL 118.200₫
203.304.000₫ 206.306.280₫ 31-05-2023
  • Hiển thị