INTERLINK JSC

INTERLINK JSC

Người liên hệ: Mr. Phú Trần

Chức vụ: Airfreight Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

INTERLINK JSC

Người liên hệ: Mr. Phú Trần

Chức vụ: Airfreight Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (SGN)
Sydney (SYD)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Sydney, New South Wales, Australia (SYD)
Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 1 Ngày
Đi thẳng
144.900₫
/kg
362.661₫
Chi tiết
X-RAY 411₫ / Kg
AWB 120.750₫ / AWB
AMS 120.750₫ / AWB
FHL 120.750₫ / Shipment
507.561₫ 31-08-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (SGN)
Melbourne (MEL)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Melbourne, Victoria, Australia (MEL)
Thứ 2/ Thứ 6/ Thứ 7 1 Ngày
Đi thẳng
483.000₫
/kg
628.311₫
Chi tiết
X-RAY 411₫ / Kg
AWB 144.900₫ / AWB
AMS 241.500₫ / AWB
FHL 241.500₫ / AWB
1.111.311₫ 31-08-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (SGN)
Sydney (SYD)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Sydney, New South Wales, Australia (SYD)
Thứ 5/ Thứ 6/ Chủ nhật 1 Ngày
Đi thẳng
483.000₫
/kg
676.611₫
Chi tiết
X-RAY 411₫ / Kg
AWB 193.200₫ / AWB
AMS 241.500₫ / AWB
FHL 241.500₫ / AWB
1.159.611₫ 31-08-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (SGN)
Taoyuan (TPE)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Taoyuan, Taiwan (TPE)
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
144.900₫
/kg
362.661₫
Chi tiết
X-RAY 411₫ / Kg
AWB 120.750₫ / AWB
AMS 120.750₫ / AWB
FHL 120.750₫ / AWB
507.561₫ 31-08-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Da Nang (DAD)
Seoul (ICN)
Da Nang, Vietnam (DAD)
Seoul, South Korea (ICN)
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
241.500₫
/kg
374.808₫
Chi tiết
X-RAY 483₫ / Kg
AWB 120.750₫ / AWB
AMS 120.750₫ / AWB
SITA 132.825₫ / AWB
616.308₫ 31-08-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (SGN)
Seoul (ICN)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Seoul, South Korea (ICN)
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
177.450₫
/kg
237.002₫
Chi tiết
X-RAY 402₫ / Kg
AWB 118.300₫ / AWB
AMS 118.300₫ / AWB
414.452₫ 30-06-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (SGN)
New York City (JFK)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
New York City, New York, United States (JFK)
Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
212.940₫
/kg
355.302₫
Chi tiết
X-RAY 402₫ / Kg
AWB 118.300₫ / AWB
AMS 236.600₫ / AWB
568.242₫ 17-06-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

INTERLINK JSC

13-06-2023 15:35

country
Ngày thành lập gian hàng: 13 Jun 2023
INTERLINK JSC
Phú Trần (INTERLINK JSC)