EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

Người liên hệ: Mr. Adam Phan

Chức vụ: SALES

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

Người liên hệ: Mr. Adam Phan

Chức vụ: SALES

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh chuyên cung cấp dịch vụ Logistic, bao gồm: Vận tải bằng xe tải, vận tải đa phương thức, cho thuê kho bãi,.. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, kiến...

Xem thêm >>
Nơi đi: Cat Hai, Hai Phong, Vietnam
Nơi đến: Singapore, Singapore
Cước: 1.978.400₫/20GP
Hiệu lực đến: 31-03-2024
T/T: 3 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú:
Exclude VAT, warehouse & storage charge. • Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. HP 0933559347
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 312 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Port Klang, Selangor, Malaysia
Cước: 1.961.600₫/20GP
Hiệu lực đến: 31-01-2024
T/T: 6 Ngày
ETD: Weekly
Ghi chú:
• Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. HP 0933559347
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 111 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Jakarta, Jakarta Raya, Indonesia
Cước: 1.226.000₫/20GP
Hiệu lực đến: 31-01-2024
T/T: 8 Ngày
ETD: Weekly
Ghi chú:
• Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. Phone: 0933559347
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 103 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Jakarta, Jakarta Raya, Indonesia
Cước: 1.226.000₫/20GP
Hiệu lực đến: 31-01-2024
T/T: 8 Ngày
ETD: Weekly
Ghi chú:
Noted: Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. Contact: 0933556347 Mr Adam
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 47 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Port Klang, Selangor, Malaysia
Cước: 1.961.600₫/20GP
Hiệu lực đến: 31-01-2024
T/T: 6 Ngày
ETD: Weekly
Ghi chú:
Noted: Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. Contact: 0933556347 Mr Adam
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 11 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Port Klang, Selangor, Malaysia
Cước: 1.961.600₫/20GP
Hiệu lực đến: 31-01-2024
T/T: 6 Ngày
ETD: Weekly
Ghi chú:
• Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. HP 0933559347
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 11 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Port Klang, Selangor, Malaysia
Cước: 1.961.600₫/20GP
Hiệu lực đến: 31-01-2024
T/T: 6 Ngày
ETD: Weekly
Ghi chú:
• Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. HP 0933559347
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 49 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Vancouver, British Columbia, Canada
Cước: 27.347.265₫/20GP
Hiệu lực đến: 31-12-2023
T/T: 25 Ngày
ETD: Hàng ngày
Ghi chú:
• Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. HP 0933559347
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 205 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Long Beach, Los Angeles, California, United States
Cước: 30.547.215₫/20GP
Hiệu lực đến: 31-12-2023
T/T: 23 Ngày
ETD: Hàng ngày
Ghi chú:
• Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. HP 0933559347
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 368 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Cước: 0₫/20GP
Hiệu lực đến: 30-11-2023
T/T: 5 Ngày
ETD: Hàng ngày
Ghi chú:
• Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. HP 0933559347
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 793 Lượt xem
 • Hiển thị