EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

Người liên hệ: Mr. Adam Phan

Chức vụ: SALES

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
92449 Ho Chi Minh
> Port Klang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
20'GP Thứ 4/ Thứ 6 6 Ngày
2.133.240₫
Chi tiết
BILL 980.800₫
SEAL 294.240₫
TELEX 858.200₫
1.961.600₫ 4.094.840₫ 31-01-2024
92450 Ho Chi Minh
> Jakarta
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jakarta, Jakarta Raya, Indonesia
20'GP Thứ 4/ Thứ 6 8 Ngày
5.566.040₫
Chi tiết
THC 3.432.800₫
BILL 980.800₫
SEAL 294.240₫
TELEX 858.200₫
1.226.000₫ 6.792.040₫ 31-01-2024
92450 Ho Chi Minh
> Jakarta
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jakarta, Jakarta Raya, Indonesia
40'GP Thứ 4/ Thứ 6 8 Ngày
6.792.040₫
Chi tiết
THC 4.658.800₫
BILL 980.800₫
SEAL 294.240₫
TELEX 858.200₫
2.206.800₫ 8.998.840₫ 31-01-2024
87162 Cat Hai
> Singapore
Cat Hai, Hai Phong, Vietnam
Singapore, Singapore
20'GP Thứ 2/ Thứ 6 3 Ngày
4.451.400₫
Chi tiết
THC 2.225.700₫
BILL 1.112.850₫
SEAL 247.300₫
TELEX 865.550₫
1.978.400₫ 6.429.800₫ 30-11-2023
84981 Ba Ria-Vung Tau (CM-TV)
> New York
Ba Ria-Vung Tau (CM-TV), Ba Ria-Vung Tau, Vietnam
New York, New York, New York, United States
20'GP Thứ 7 35 Ngày
6.392.100₫
Chi tiết
THC 3.441.900₫
BILL 983.400₫
SEAL 245.850₫
AMS 860.475₫
TELEX 860.475₫
46.219.800₫ 52.611.900₫ 31-10-2023
85964 Ho Chi Minh
> Vancouver
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Vancouver, British Columbia, Canada
20'GP Hàng ngày 25 Ngày
6.153.750₫
Chi tiết
THC 3.938.400₫
BILL 984.600₫
SEAL 246.150₫
AMS 984.600₫
27.347.265₫ 33.501.015₫ 31-10-2023
85964 Ho Chi Minh
> Vancouver
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Vancouver, British Columbia, Canada
40'GP Hàng ngày 25 Ngày
6.892.200₫
Chi tiết
THC 4.676.850₫
BILL 984.600₫
SEAL 246.150₫
AMS 984.600₫
35.470.215₫ 42.362.415₫ 31-10-2023
85965 Ho Chi Minh
> Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
20'GP Hàng ngày 23 Ngày
7.138.350₫
Chi tiết
THC 3.938.400₫
BILL 984.600₫
SEAL 246.150₫
AMS 984.600₫
TELEX 984.600₫
30.547.215₫ 37.685.565₫ 31-10-2023
85965 Ho Chi Minh
> Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'GP Hàng ngày 23 Ngày
7.876.800₫
Chi tiết
THC 4.676.850₫
BILL 984.600₫
SEAL 246.150₫
AMS 984.600₫
TELEX 984.600₫
37.931.715₫ 45.808.515₫ 31-10-2023
82093 Ho Chi Minh
> Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
20'GP Thứ 2/ Thứ 6 2 Ngày
2.834.325₫
Chi tiết
THC 1.695.750₫
BILL 847.875₫
SEAL 290.700₫
1.211.250₫ 4.045.575₫ 31-10-2023
  • Hiển thị