EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

Người liên hệ: Mr. Adam Phan

Chức vụ: SALES

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

Người liên hệ: Mr. Adam Phan

Chức vụ: SALES

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh chuyên cung cấp dịch vụ Logistic, bao gồm: Vận tải bằng xe tải, vận tải đa phương thức, cho thuê kho bãi,.. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, kiến...

Xem thêm >>

EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

Ref #16552 | 21-02-2024 09:03

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Busan, Busan, South Korea
Cước: 0₫/ CBM
Hiệu lực đến: 31-03-2024
T/T: 6 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú: Exclude VAT, warehouse & storage charge. • Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. HP 0933559347
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 776 Lượt xem

EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

Ref #16551 | 21-02-2024 09:03

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Port Klang, Selangor, Malaysia
Cước: 0₫/ CBM
Hiệu lực đến: 31-03-2024
T/T: 4 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú: Exclude VAT, warehouse & storage charge. • Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. HP 0933559347
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 608 Lượt xem

EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

Ref #16550 | 21-02-2024 09:01

country
Nơi đi: Cat Hai, Hai Phong, Vietnam
Nơi đến: Singapore, Singapore
Cước: 1.978.400₫/ 20GP
Hiệu lực đến: 31-03-2024
T/T: 3 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú: Exclude VAT, warehouse & storage charge. • Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. HP 0933559347
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 342 Lượt xem

EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

Ref #16549 | 21-02-2024 09:00

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Keelung, Taiwan
Cước: 0₫/ CBM
Hiệu lực đến: 31-03-2024
T/T: 7 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú: Exclude VAT, warehouse & storage charge. • Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. HP 0933559347
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 249 Lượt xem

EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

Ref #92447 | 08-01-2024 08:48

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
CFS / CFS
Chủ nhật 2 Ngày
Đi thẳng
Cước vận chuyển đã được bao gồm
367.800₫
Chi tiết
THC 147.120₫ / CBM
CFS 220.680₫ / CBM
-
367.800₫ 29-02-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 941 Lượt xem

EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

Ref #92448 | 08-01-2024 08:50

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Hong Kong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hong Kong, Hong Kong
CFS / CFS
Thứ 2 3 Ngày
Đi thẳng
Cước vận chuyển đã được bao gồm
367.800₫
Chi tiết
THC 147.120₫ / CBM
CFS 220.680₫ / CBM
-
367.800₫ 29-02-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 2.773 Lượt xem

EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

Ref #16548 | 21-02-2024 08:59

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Hong Kong, Hong Kong
Cước: 0₫/ CBM
Hiệu lực đến: 31-05-2024
T/T: 3 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú: Exclude VAT, warehouse & storage charge. • Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. HP 0933559347
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 138 Lượt xem

EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

Ref #16547 | 21-02-2024 08:59

country
Nơi đi: Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Dakar, Senegal
Cước: 2.453.000₫/ CBM
Hiệu lực đến: 31-05-2024
T/T: 37 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú: Exclude VAT, warehouse & storage charge. • Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. HP 0933559347
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 124 Lượt xem

EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

Ref #16536 | 19-02-2024 16:15

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Cước: 0₫/ CBM
Hiệu lực đến: 29-02-2024
T/T: 2 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú: Exclude VAT, warehouse & storage charge. • Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. HP 0933559347
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 222 Lượt xem

EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

Ref #16535 | 19-02-2024 16:14

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Hong Kong, Hong Kong
Cước: 0₫/ CBM
Hiệu lực đến: 31-05-2024
T/T: 3 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú: Exclude VAT, warehouse & storage charge. • Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. HP 0933559347
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 142 Lượt xem