EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

Người liên hệ: Mr. Adam Phan

Chức vụ: SALES

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

Người liên hệ: Mr. Adam Phan

Chức vụ: SALES

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh chuyên cung cấp dịch vụ Logistic, bao gồm: Vận tải bằng xe tải, vận tải đa phương thức, cho thuê kho bãi,.. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, kiến...

Xem thêm >>

EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

Ref #15309 | 31-08-2023 07:57

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Singapore, Singapore
Cước: 0₫/ CBM
Hiệu lực đến: 30-09-2023
T/T: 2 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú: Exclude VAT, warehouse & storage charge. • Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. HP 0933559347
 • Bình luận
 • Chia sẻ

EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

Ref #15311 | 31-08-2023 08:00

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Kaohsiung, Kaohsiung, Taiwan
Cước: 0₫/ CBM
Hiệu lực đến: 31-10-2023
T/T: 3 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú: • Exclude VAT, warehouse & storage charge. • Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. HP 0933559347
 • Bình luận
 • Chia sẻ

EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

Ref #15312 | 31-08-2023 08:00

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Cước: 0₫/ CBM
Hiệu lực đến: 30-09-2023
T/T: 5 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú: Exclude VAT, warehouse & storage charge. • Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. HP 0933559347
 • Bình luận
 • Chia sẻ

EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

Ref #15313 | 31-08-2023 08:01

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Singapore, Singapore
Cước: 0₫/ CBM
Hiệu lực đến: 30-09-2023
T/T: 2 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú: • Exclude VAT, warehouse & storage charge. • Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. HP 0933559347
 • Bình luận
 • Chia sẻ

EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

Ref #15336 | 05-09-2023 09:25

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Busan, Busan, South Korea
Cước: 0₫/ CBM
Hiệu lực đến: 30-09-2023
T/T: 6 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú: • Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. HP 0933559347
 • Bình luận
 • Chia sẻ

EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

Ref #81737 | 07-09-2023 13:33

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Hamburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hamburg, Hamburg, Germany
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 5 28 Ngày
Đi thẳng
Cước vận chuyển đã được bao gồm
484.400₫
Chi tiết
THC 145.320₫ / CBM
CFS 217.980₫ / CBM
Fuel surcharge 121.100₫ / CBM
-
484.400₫ 30-11-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

Ref #81736 | 07-09-2023 13:30

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Colombo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 2 7 Ngày
Đi thẳng
484.400₫
/cbm
557.060₫
Chi tiết
THC 145.320₫ / CBM
CFS 217.980₫ / CBM
Fuel surcharge 193.760₫ / CBM
-
1.041.460₫ 30-11-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

Ref #81821 | 08-09-2023 08:53

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Singapore
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Singapore, Singapore
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Door / CY
Thứ 6 4 Ngày
Đi thẳng
Cước vận chuyển đã được bao gồm
-
1.114.120₫
D/O 484.400₫ / Set
CFS 387.520₫ / CBM
THC + CIC 242.200₫ / CBM
1.114.120₫ 30-09-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

Ref #81738 | 07-09-2023 13:35

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Vancouver
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Vancouver, British Columbia, Canada
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 3 30 Ngày
Đi thẳng
1.574.300₫
/cbm
1.332.100₫
Chi tiết
THC 145.320₫ / CBM
AMS 847.700₫ / Set
Fuel surcharge 339.080₫ / CBM
-
2.906.400₫ 30-11-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

Ref #82012 | 11-09-2023 11:06

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Mundra
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Mundra, Gujarat, India
20'GP Thứ 3/ Thứ 6 20 Ngày
Đi thẳng
5.264.420₫
Chi tiết
THC 4.124.200₫ / Cont
BILL 849.100₫ / Cont
SEAL 291.120₫ / Cont
15.769.000₫ 21.033.420₫ 30-09-2023
Ho Chi Minh
Mundra
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Mundra, Gujarat, India
40'GP Thứ 3/ Thứ 6 20 Ngày
Đi thẳng
6.234.820₫
Chi tiết
THC 5.094.600₫ / Cont
BILL 849.100₫ / Cont
SEAL 291.120₫ / Cont
22.319.200₫ 28.554.020₫ 30-09-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ
EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh
Adam Phan (EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh)