EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

Người liên hệ: Mr. Adam Phan

Chức vụ: SALES

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
82508 Ho Chi Minh
> Hong Kong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hong Kong, Hong Kong
20'GP Thứ 4/ Thứ 7/ Chủ nhật 3 Ngày
1.094.400₫
Chi tiết
BILL 851.200₫
SEAL 243.200₫
1.459.200₫ 2.553.600₫ 15-10-2023
82511 Ho Chi Minh
> Kobe
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kobe, Hyogo, Japan
20'GP Thứ 4/ Thứ 7 7 Ngày
1.094.400₫
Chi tiết
BILL 851.200₫
SEAL 243.200₫
4.134.400₫ 5.228.800₫ 15-10-2023
82012 Ho Chi Minh
> Mundra
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Mundra, Gujarat, India
20'GP Thứ 3/ Thứ 6 20 Ngày
5.264.420₫
Chi tiết
THC 4.124.200₫
BILL 849.100₫
SEAL 291.120₫
15.769.000₫ 21.033.420₫ 30-09-2023
82012 Ho Chi Minh
> Mundra
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Mundra, Gujarat, India
40'GP Thứ 3/ Thứ 6 20 Ngày
6.234.820₫
Chi tiết
THC 5.094.600₫
BILL 849.100₫
SEAL 291.120₫
22.319.200₫ 28.554.020₫ 30-09-2023
80318 Ho Chi Minh
> Chicago
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chicago, Cook, Illinois, United States
40'HQ Thứ 7/ Chủ nhật 40 Ngày
8.431.500₫
Chi tiết
THC 5.299.800₫
BILL 963.600₫
SEAL 240.900₫
AMS 722.700₫
CAS 361.350₫
PLW 843.150₫
104.791.500₫ 113.223.000₫ 15-09-2023
79212 Ho Chi Minh
> Miami
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Miami, Miami-Dade, Florida, United States
20'GP Hàng ngày 50 Ngày
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
64.449.000₫ 64.449.000₫ 31-08-2023
79212 Ho Chi Minh
> Miami
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Miami, Miami-Dade, Florida, United States
40'GP Hàng ngày 50 Ngày
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
81.158.000₫ 81.158.000₫ 31-08-2023
79212 Ho Chi Minh
> Miami
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Miami, Miami-Dade, Florida, United States
40'HQ Hàng ngày 50 Ngày
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
81.158.000₫ 81.158.000₫ 31-08-2023
79204 Ho Chi Minh
> Shenzhen
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
20'GP Hàng ngày 5 Ngày
2.028.950₫
Chi tiết
THC 1.193.500₫
BILL 477.400₫
SEAL 358.050₫
0₫
Cước vận chuyển đã được bao gồm
2.028.950₫ 31-08-2023
79204 Ho Chi Minh
> Shenzhen
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
40'GP Hàng ngày 5 Ngày
2.506.350₫
Chi tiết
THC 1.670.900₫
BILL 477.400₫
SEAL 358.050₫
0₫
Cước vận chuyển đã được bao gồm
2.506.350₫ 31-08-2023
  • Hiển thị