EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

Người liên hệ: Mr. Adam Phan

Chức vụ: SALES

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Cước vận chuyển Phụ phí cảng đi Phụ phí cảng đến Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
92447 Ho Chi Minh
> Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Chủ nhật 2 Ngày
0₫
/cbm
Cước vận chuyển đã được bao gồm
367.800₫
THC 147.120₫ / CBM
CFS 220.680₫ / CBM
-
367.800₫ 29-02-2024
92448 Ho Chi Minh
> Hong Kong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hong Kong, Hong Kong
Thứ 2 3 Ngày
0₫
/cbm
Cước vận chuyển đã được bao gồm
367.800₫
THC 147.120₫ / CBM
CFS 220.680₫ / CBM
-
367.800₫ 29-02-2024
92492 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Dakar
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Dakar, Senegal
Thứ 2 37 Ngày
2.453.000₫
/cbm
1.422.740₫
THC 147.180₫ / CBM
CFS 294.360₫ / CBM
Bill fee 613.250₫ / Set
Fuel surcharge 367.950₫ / CBM
-
3.875.740₫ 31-01-2024
89803 Ho Chi Minh
> Keelung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Keelung, Taiwan
Thứ 7 7 Ngày
0₫
/cbm
Cước vận chuyển đã được bao gồm
854.700₫
THC 146.520₫ / CBM
CFS 219.780₫ / CBM
Fuel surcharge 488.400₫ / CBM
-
854.700₫ 30-01-2024
89802 Ho Chi Minh
> Taichung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Taichung, Taichung, Taiwan
Thứ 7 4 Ngày
0₫
/cbm
Cước vận chuyển đã được bao gồm
854.700₫
THC 146.520₫ / CBM
CFS 219.780₫ / CBM
Fuel surcharge 488.400₫ / CBM
-
854.700₫ 30-01-2024
81734 Ho Chi Minh
> Keelung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Keelung, Taiwan
Thứ 4/ Thứ 7 6 Ngày
0₫
/cbm
Cước vận chuyển đã được bao gồm
799.260₫
THC 145.320₫ / CBM
CFS 217.980₫ / CBM
Fuel surcharge 435.960₫ / CBM
-
799.260₫ 30-11-2023
81735 Ho Chi Minh
> Port Klang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
Thứ 3 4 Ngày
0₫
/cbm
Cước vận chuyển đã được bao gồm
799.260₫
THC 145.320₫ / CBM
CFS 217.980₫ / CBM
Fuel surcharge 435.960₫ / CBM
-
799.260₫ 30-11-2023
81736 Ho Chi Minh
> Colombo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
Thứ 2 7 Ngày
484.400₫
/cbm
557.060₫
THC 145.320₫ / CBM
CFS 217.980₫ / CBM
Fuel surcharge 193.760₫ / CBM
-
1.041.460₫ 30-11-2023
81737 Ho Chi Minh
> Hamburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hamburg, Hamburg, Germany
Thứ 5 28 Ngày
0₫
/cbm
Cước vận chuyển đã được bao gồm
484.400₫
THC 145.320₫ / CBM
CFS 217.980₫ / CBM
Fuel surcharge 121.100₫ / CBM
-
484.400₫ 30-11-2023
81738 Ho Chi Minh
> Vancouver
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Vancouver, British Columbia, Canada
Thứ 3 30 Ngày
1.574.300₫
/cbm
1.332.100₫
THC 145.320₫ / CBM
AMS 847.700₫ / Set
Fuel surcharge 339.080₫ / CBM
-
2.906.400₫ 30-11-2023
  • Hiển thị