FELIX LOGISTICS

FELIX LOGISTICS

Người liên hệ: Ms. Rosie Nguyễn

Chức vụ: Sales Logistics Staff

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

FELIX LOGISTICS

Người liên hệ: Ms. Rosie Nguyễn

Chức vụ: Sales Logistics Staff

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

FELIX LOGISTICS

03-10-2023 16:19

country
LOGISTICS

We don't find consolidator. thanks & best regards !

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Busan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
20'RF Thứ 5 7 Ngày
Đi thẳng
4.666.400₫
Chi tiết
THC 3.561.200₫ / Cont
BILL 859.600₫ / Cont
SEAL 245.600₫ / Cont
5.648.800₫ 10.315.200₫ 31-10-2023
Ho Chi Minh
Busan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
40'RF Thứ 5 7 Ngày
Đi thẳng
7.245.200₫
Chi tiết
THC 6.140.000₫ / Cont
BILL 859.600₫ / Cont
SEAL 245.600₫ / Cont
2.456.000₫ 9.701.200₫ 31-10-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 2.834 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Santos
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Santos, Sao Paulo, Brazil
20'GP Thứ 2/ Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6/ Thứ 7/ Chủ nhật 1 Ngày
Đi thẳng
5.034.800₫
Chi tiết
THC 3.070.000₫ / Cont
BILL 859.600₫ / B/L
SEAL 245.600₫ / Cont
AMS 859.600₫ / B/L
42.980.000₫ 48.014.800₫ 15-10-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 204 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
40'RF Thứ 2/ Thứ 6 30 Ngày
Chuyển tải
8.227.600₫
Chi tiết
THC 6.262.800₫ / Cont
BILL 859.600₫ / B/L
SEAL 245.600₫ / Cont
AMS 859.600₫ / B/L
20.507.600₫ 28.735.200₫ 15-10-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 144 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Ningbo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
20'GP Hàng ngày 7 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
24.560₫ 24.560₫ 14-10-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 75 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Dalian
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Dalian, Dalian, Liaoning, China
20'GP Thứ 6/ Thứ 7 8 Ngày
Đi thẳng
1.223.500₫
Chi tiết
BILL 978.800₫ / B/L
SEAL 244.700₫ / Cont
1.345.850₫ 2.569.350₫ 15-10-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 17.169 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Le Havre
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Le Havre, Seine Maritime, Haute Normandie, France
20'GP Hàng ngày 28 Ngày
Chuyển tải
6.623.100₫
Chi tiết
THC 4.538.050₫ / Cont
BILL 981.200₫ / B/L
SEAL 245.300₫ / Cont
AMS 858.550₫ / B/L
17.171.000₫ 23.794.100₫ 30-09-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 2.161 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
New Tuticorin
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
New Tuticorin, Tamil Nadu, India
40'HQ Hàng ngày 14 Ngày
Chuyển tải
5.641.900₫
Chi tiết
THC 4.415.400₫ / Cont
BILL 981.200₫ / Cont
SEAL 245.300₫ / Cont
23.303.500₫ 28.945.400₫ 30-09-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 130 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Hong Kong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hong Kong, Hong Kong
20'GP Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
4.274.375₫
Chi tiết
THC 3.053.125₫ / Cont
BILL 977.000₫ / Cont
SEAL 244.250₫ / Cont
732.750₫ 5.007.125₫ 24-09-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 368 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Fos sur Mer
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Fos sur Mer, Provence Alpes Cote d'Azur, France
40'RF Thứ 5/ Thứ 7 12 Ngày
Chuyển tải
9.037.250₫
Chi tiết
THC 6.106.250₫ / Cont
BILL 977.000₫ / B/L
SEAL 244.250₫ / Cont
AMS 854.875₫ / Cont
TELEX(if any) 854.875₫ / B/L
29.016.900₫ 38.054.150₫ 30-09-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 5.620 Lượt xem