FELIX LOGISTICS

FELIX LOGISTICS

Người liên hệ: Ms. Rosie Nguyễn

Chức vụ: Sales Logistics Staff

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

FELIX LOGISTICS

Người liên hệ: Ms. Rosie Nguyễn

Chức vụ: Sales Logistics Staff

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Dalian
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Dalian, Dalian, Liaoning, China
20'GP Thứ 6/ Thứ 7 8 Ngày
Đi thẳng
1.223.500₫
Chi tiết
BILL 978.800₫ / B/L
SEAL 244.700₫ / Cont
1.345.850₫ 2.569.350₫ 15-10-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Le Havre
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Le Havre, Seine Maritime, Haute Normandie, France
20'GP Hàng ngày 28 Ngày
Chuyển tải
6.623.100₫
Chi tiết
THC 4.538.050₫ / Cont
BILL 981.200₫ / B/L
SEAL 245.300₫ / Cont
AMS 858.550₫ / B/L
17.171.000₫ 23.794.100₫ 30-09-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
New Tuticorin
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
New Tuticorin, Tamil Nadu, India
40'HQ Hàng ngày 14 Ngày
Chuyển tải
5.641.900₫
Chi tiết
THC 4.415.400₫ / Cont
BILL 981.200₫ / Cont
SEAL 245.300₫ / Cont
23.303.500₫ 28.945.400₫ 30-09-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Hong Kong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hong Kong, Hong Kong
20'GP Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
4.274.375₫
Chi tiết
THC 3.053.125₫ / Cont
BILL 977.000₫ / Cont
SEAL 244.250₫ / Cont
732.750₫ 5.007.125₫ 24-09-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Fos sur Mer
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Fos sur Mer, Provence Alpes Cote d'Azur, France
40'RF Thứ 5/ Thứ 7 12 Ngày
Chuyển tải
9.037.250₫
Chi tiết
THC 6.106.250₫ / Cont
BILL 977.000₫ / B/L
SEAL 244.250₫ / Cont
AMS 854.875₫ / Cont
TELEX(if any) 854.875₫ / B/L
29.016.900₫ 38.054.150₫ 30-09-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Mundra
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Mundra, Gujarat, India
40'HQ Thứ 5 26 Ngày
Chuyển tải
5.739.875₫
Chi tiết
THC 4.518.625₫ / Cont
BILL 977.000₫ / Cont
SEAL 244.250₫ / Cont
22.226.750₫ 27.966.625₫ 24-10-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

FELIX LOGISTICS

18-09-2023 08:40

country
Ngày thành lập gian hàng: 18 Sep 2023
FELIX LOGISTICS
Rosie Nguyễn (FELIX LOGISTICS)